نکات مفید در باره چشم و عینک شما
چشم عینکی,چشم و عینک,عینک و گودی چشم,عینک چشمه,عینک چشم,عینک چشم آبی,عینک چشم آبی,عینک چشم دوربین,عینک چشم آذین کرمان,عینک چشمه نور,عینک و چشم,عینک چشم آذین,مقا

نکات مفید در باره چشم و عینک شما

براساس بررسی انجام شده توسط یک محقق انگلیسی ، شیوه نادرستی که طی چندین دهه توسط چشم پزشکان برای تجویز درجه عینک یا لنز به کار گرفته شده ، عملاً دید چشم افراد را ضعیف تر کرده است .

طی آزمایشاتی پزشکان دریافته بودند که تجویز عدسی ا ی با درجه کمتر از میزان مورد نیاز چشم ، می تواند به بهبود تدریجی دید چشم کمک کند.  اما در جریان این آزمایش روشن شد که بینایی همه کودکانی که در آزمایش شرکت جسته اند رو به ضعف گذاشته بطوری که این محققان ناگزیر شدند آزمایشی را که برای یک دوره سه ساله طراحی شده بود در نیمه راه و پس از گذشت دو سال متوقف سازند.

انتشار نتایج این آزمایش با استقبال متخصصان چشم روبرو شد. آنها عقیده دارند آزمایش اخیر می تواند موجب تغییر نحوه تجویز عینک در سراسر دنیا شود.هرچند هنوز درباره ی علل ابتلا به نزدیک بینی بحث های زیادی در میان متخصصان در جریان است ؛ اما این نوع عارضه در میان کودکانی که مدت زمان زیادی را صرف مطالعه یا کار با اشیا از فاصله نزدیک می کنند، رواج دارد.

در کشورهای جنوب شرقی آسیا نزدیک بینی یک عارضه عمومی است و درصد کودکان و نوجوانان به آن مبتلا هستند . در حالی که در اروپا تنها 15 درصد کودکان و نوجوانان نزدیک بینند و درآمریکا این رقم به 30 درصد می رسد.

در اشخاص نزدیک بین عدسی چشم نمی تواند به اندازه کافی مسطح شود و نقطه کانونی خود را بر روی شبکیه چشم متمرکز سازد. این نقطه در عوض در بیرون شبکیه و جلوی آن تشکیل می شود و به این ترتیب تصویری که از جسم مشاهده می شود تار و نامشخص است. عینک می تواند این نقیصه را برطرف کند و نقطه کانونی را مجدداً بر روی شبکیه قراردهد.

براساس نظریه ای که تا این زمان راهنمای عمل چشم پزشکان در تجویز عدسی عینک برای اشخاص نزدیک بین بوده ، زمانی که اشخاص نزدیک بین با استفاده از عینک خود به اشیا نزدیک نظرمی کنند ، در نتیجه ترکیب اثر عدسی چشم وعدسی عینک ، نقطه کانونی از جلوی شبکیه به پشت شبکیه منتقل می شود.

در این حال تلاش چشم برای تصحیح این خطا و قراردادن  تصویر بر روی شبکیه موجب بزرگتر شدن عدسی چشم می شود و این امر از یک سو موجب می شود تا شخص اجسام دوردست را نیز نتواند با استفاده از عینک به خوبی تشخیص دهد و درعین حال به عوارض جدی نظیرجدا شدن شبکیه ، گلاکوما یا فشار بیش از حد به عدسی چشم و بیماری شبکیه دچار شود که دو مورد اخیر می توانند منجر به کوری شوند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ، پزشکان بر اساس این نظریه و به منظور جلوگیری از این عوارض نامطلوب، معمولاً از شیوه موسوم به " تجویز عدسی با قوت کمتر " استفاده می کنند. این نوع عدسی ها که برای اشخاص نزدیک بین تجویز می شود به عوض آن که تصویر اجسام دور را دقیقاً بر روی شبکیه قرار دهد، آن را در جلوی شبکیه قرارمی دهد.

 مدعای این نظریه آن است که با این شیوه ، چشم اشخاص پس از مدتی خود را با اجسام دور تنظیم می کند و به این ترتیب به صورت طبیعی نقص نزدیک بینی آن نیز بر طرف می شود، اما تنها شاهدی که در حمایت از این نظریه عرضه شده نتایج حاصله از یک مطالعه بر روی 33 کودک ژاپنی به سال 1965 میلادی و نیز مطالعه ای برروی چند جوجه مرغ در دهه 1990 میلادی است.

یک محقق انگلیسی برای بررسی صحت این نظریه کودکان داوطلب مالزیایی را به دو گروه تقسیم کرد . درمورد یک دسته از آنان عینکهایی با عدسیهایی اندکی ضعیف تجویز شد ، و در مورد دسته دوم عینک هایی با عدسی هایی کاملاً دقیق . اما نتیجه آزمایش نشان داد که عدسی چشم دسته اول از کودکان سریع تر از دسته دوم دچار بزرگ شدگی و کشیدگی شد و در نتیجه دید چشم آنان با سرعت بیشتری رو به ضعف گذارد.

محقق انگلیسی در توضیح نتیجه به دست آمده بر این اعتقاد است که چشم نمی تواند تشخیص دهد که نقطه کانونی درجلوی شبکیه قرار گرفته یا در پشت آن ، در نتیجه اندازه خود را تغییر می دهد. در این حالت عدم استفاده از عینک شرایط چشم را به مراتب بدتر می کند. این محقق انگلیسی تأکید دارد کسانی که نیاز به عینک دارند باید عدسی عینک را براساس تصحیح  کامل و نه تصحیح با عدسی ضعیف تر ، انتخاب کنند.
منبع : زن روز

طی آزمایشاتی پزشکان دریافته بودند که تجویز عدسی ا ی با درجه کمتر از میزان مورد نیاز چشم ، می تواند به بهبود تدریجی دید چشم کمک کند.  اما در جریان این آزمایش روشن شد که بینایی همه کودکانی که در آزمایش شرکت جسته اند رو به ضعف گذاشته بطوری که این محققان ناگزیر شدند آزمایشی را که برای یک دوره سه ساله طراحی شده بود در نیمه راه و پس از گذشت دو سال متوقف سازند.

انتشار نتایج این آزمایش با استقبال متخصصان چشم روبرو شد. آنها عقیده دارند آزمایش اخیر می تواند موجب تغییر نحوه تجویز عینک در سراسر دنیا شود.هرچند هنوز درباره ی علل ابتلا به نزدیک بینی بحث های زیادی در میان متخصصان در جریان است ؛ اما این نوع عارضه در میان کودکانی که مدت زمان زیادی را صرف مطالعه یا کار با اشیا از فاصله نزدیک می کنند، رواج دارد.

در کشورهای جنوب شرقی آسیا نزدیک بینی یک عارضه عمومی است و درصد کودکان و نوجوانان به آن مبتلا هستند . در حالی که در اروپا تنها 15 درصد کودکان و نوجوانان نزدیک بینند و درآمریکا این رقم به 30 درصد می رسد.

در اشخاص نزدیک بین عدسی چشم نمی تواند به اندازه کافی مسطح شود و نقطه کانونی خود را بر روی شبکیه چشم متمرکز سازد. این نقطه در عوض در بیرون شبکیه و جلوی آن تشکیل می شود و به این ترتیب تصویری که از جسم مشاهده می شود تار و نامشخص است. عینک می تواند این نقیصه را برطرف کند و نقطه کانونی را مجدداً بر روی شبکیه قراردهد.

براساس نظریه ای که تا این زمان راهنمای عمل چشم پزشکان در تجویز عدسی عینک برای اشخاص نزدیک بین بوده ، زمانی که اشخاص نزدیک بین با استفاده از عینک خود به اشیا نزدیک نظرمی کنند ، در نتیجه ترکیب اثر عدسی چشم وعدسی عینک ، نقطه کانونی از جلوی شبکیه به پشت شبکیه منتقل می شود.

در این حال تلاش چشم برای تصحیح این خطا و قراردادن  تصویر بر روی شبکیه موجب بزرگتر شدن عدسی چشم می شود و این امر از یک سو موجب می شود تا شخص اجسام دوردست را نیز نتواند با استفاده از عینک به خوبی تشخیص دهد و درعین حال به عوارض جدی نظیرجدا شدن شبکیه ، گلاکوما یا فشار بیش از حد به عدسی چشم و بیماری شبکیه دچار شود که دو مورد اخیر می توانند منجر به کوری شوند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ، پزشکان بر اساس این نظریه و به منظور جلوگیری از این عوارض نامطلوب، معمولاً از شیوه موسوم به " تجویز عدسی با قوت کمتر " استفاده می کنند. این نوع عدسی ها که برای اشخاص نزدیک بین تجویز می شود به عوض آن که تصویر اجسام دور را دقیقاً بر روی شبکیه قرار دهد، آن را در جلوی شبکیه قرارمی دهد.

 مدعای این نظریه آن است که با این شیوه ، چشم اشخاص پس از مدتی خود را با اجسام دور تنظیم می کند و به این ترتیب به صورت طبیعی نقص نزدیک بینی آن نیز بر طرف می شود، اما تنها شاهدی که در حمایت از این نظریه عرضه شده نتایج حاصله از یک مطالعه بر روی 33 کودک ژاپنی به سال 1965 میلادی و نیز مطالعه ای برروی چند جوجه مرغ در دهه 1990 میلادی است.

یک محقق انگلیسی برای بررسی صحت این نظریه کودکان داوطلب مالزیایی را به دو گروه تقسیم کرد . درمورد یک دسته از آنان عینکهایی با عدسیهایی اندکی ضعیف تجویز شد ، و در مورد دسته دوم عینک هایی با عدسی هایی کاملاً دقیق . اما نتیجه آزمایش نشان داد که عدسی چشم دسته اول از کودکان سریع تر از دسته دوم دچار بزرگ شدگی و کشیدگی شد و در نتیجه دید چشم آنان با سرعت بیشتری رو به ضعف گذارد.

محقق انگلیسی در توضیح نتیجه به دست آمده بر این اعتقاد است که چشم نمی تواند تشخیص دهد که نقطه کانونی درجلوی شبکیه قرار گرفته یا در پشت آن ، در نتیجه اندازه خود را تغییر می دهد. در این حالت عدم استفاده از عینک شرایط چشم را به مراتب بدتر می کند. این محقق انگلیسی تأکید دارد کسانی که نیاز به عینک دارند باید عدسی عینک را براساس تصحیح  کامل و نه تصحیح با عدسی ضعیف تر ، انتخاب کنند.
منبع : زن روز

منبع : بخش سلامت آکاایران
برچسب :