در ورزش والیبال به بدن چه آسیبی وارد می شود؟
در ورزش والیبال به بدن چه آسیبی وارد می شود؟,:والیبال هم مثل سایر ورزش ها میتواند به انسان صدمه بزند,وا لیبال جزو ورزشهایی است که به تحرک و سرعت زی

والیبال هم مثل سایر ورزش ها میتواند به انسان صدمه بزند. وا لیبال جزو ورزشهایی است که به تحرک  و سرعت زیادی نیاز دارد که در آن احتمال  افتاد و  و برخورد بازیکنان با هم فراوان است. همچنین  اگر این ورزش به درستی انجام نشود میتواند سبب فشار بر روی بافت های حرکتی و صدمه رساندن به  آنها شود.
مهمترین آسیب های ورزشی در والیبال عبارتند از  :

سندروم ایمپینجمنت شانه
به علت اینکه در والیبال دست ها در بالای سر بطور مکرر حرکت میکنند آسیب های ناحیه شانه در این دسته از ورزشکاران دیده میشود. گیر کردن تاندون مشترک عضلات روتاتورکاف در ناحیه شانه میتواند موجب سندروم ایمپینجمنت و یا پارگی روتاتورکاف شود

نوروپاتی سوپرااسکاپولار
عصب سوپرااسکاپولار از سطح بالایی استخوان اسکاپولا یا کتف عبور کرده و به عضلات سوپرااسکاپولار و اینفرااسکاپولار در سطح پشتی استخوان کتف عصب دهی میکند. این عصب در ورزش هایی که در آنها دست در بالای سر حرکت میکند مانند والیبال و تنیس تحت کشش قرار گرفته و موجب بروز علائمی مانند درد و سوزش در پشت یا کنار شانه میشود که ممکن است به بازو هم انتشار پیدا کند. همچنین ممکن است بعضی حرکات شانه دچار ضعف شوند.

آسیب های انگشتان
آسیب های دست و انگشتان در والیبال زیاد دیده میشود. شایعترین این آسیب ها پیچ خوردن مفاصل، شکستگی و دررفتگی مفاصل انگشتان هستند

تاندینوپاتی کشکک
تاندینوپاتی کشکک آسیب دیگری است که ممکن است در زانوی در والیبالیست ها دیده شود. این بیماری به علت حرکات شدید و جهشی زانو و همچنین به علت وارد شدن ضربات مکرر به زانو در حین برخورد به زمین ایجاد میشود
تاندنیت کشکک میتواند در این ورزشکاران موجب بروز درد در جلوی زانو و زیر کشکک شود.

کمردرد
زدن سرویس بصورت غلط و حرکات پیچشی کمر برای رسیدن و ضربه زدن به توپ میتواند موجب بروز کمردرد در ورزشکار شود

بورسیت اوله کرانون
برخورد مکرر آرنج به زمین در حین سرخوردن روز زمین و ضربه به توپ میتواند موجب بورسیت اوله کرانون شود

آسیب رباط صلیبی
پارگی های رباط صلیبی هم گرچه در ورزشکاران والیبال زیاد دیده نمیشود ولی در صورت بروز میتواند مشکلات جدی را برای ادامه ورزش آنها ایجاد کند

پیچ خوردگی مچ پا
پیچ خوردگی مچ پا شایعترین اسیب ورزشی در والیبال است

منبع : www.pezeshkonline.ir

منبع : بخش سلامت آکاایران
برچسب :