ساپروفیت از انواع گیاهانی است که سبزینه ندارد و به این دلیل که کلروفیل و سبزینه ای از خود ندارند، نمی توانند به تنهایی مواد مورد نیاز و لازم را برای حیات خود ایجاد کنند و به این ترتیب، برای تغذیه کردن خود، به دیگر گیاهان متکی هستند.

باکتری ساپروفیت چگونه کار می کند

در واقع، ساپروفیت ها در فاسد کردن و همچنین تجزیه مواد مرده و از بین رفته دیگر، نقش مهمی دارند. ساپروفیت ها، می توانند اجساد دیگر جانوران و موجودات مرده را جذب کرده و به این ترتیب باعث می شوند تا محیط زیست پاکسازی شود.

البته بعضی از قارچ ها و باکتری ها هم از دسته ساپروفیت ها محسوب می شوند و باید اضافه کرد که، باکتری هایی که ساپروفیت و مرده خوار هستند از جمله عوامل مهم فساد تمام مواد غذایی محسوب می شوند.

بنابراین، این باکتری ها، مواد مورد نیاز خود را از موادی مانند گوشت، شیر و دیگر مواد غذایی در این رده دریافت می کنند.

انگل ها هم مواد غذایی خود را از دیگر گیاهان دریافت می کنند و در واقع در کشاورزی به آن ها آفت گفته می شود. به این ترتیب، این آفت ها، مواد غذایی و آب را از طریق اندام های مکش خود و از دیگر گیاهان جذب می کنند و باعث می شوند تا در گیاه میزبان رشد و نمو کنند.

این گیاهان آفت، در بسیاری از مواقع سبب آسیب رسانی به گیاه میزبان می شوند و در واقع هیچ فایده ای برای گیاه میزبان ندارند.

برخی از آفت ها هم هستند که بر روی برگ های گیاهان دیگر زیست می کنند مانند یونجه، ریحان و یا شبدر و تمام مواد مورد نیاز خود را از طریق آن ها دریافت می کند.

برخی از آفت های ساپروفیت هم بر روی ریشه های گیاهانی مانند خیار و گوجه فرنگی نفوذ کرده و حتی در بسیاری از موارد باعث آسیب رسانی زیادی به این دسته از گیاهان می شوند.

نوعی انگل ساپروفیت هم وجود دارد که رشته رشته بوده و به درختان نفوذ می کنند. این نوع از انگل ها قطر و وزن زیادی داشته و معمولا در بخش خارجی درختان رشد کرده و از درخت مورد نظر تغذیه می کند.

البته برخی از انگل های ساپروفیت هم هستند که به صورت نیمه انگل بوده و در بسیاری مواقع قادر به فتوسنتز هستند. به این صورت که برخی از مواد غذایی مورد نیاز را خودشان ایجاد کرده و بخشی را هم از گیاه میزبان جذب می کنند.

به طور کلی هر نوعی از ارگانیسمی که در گیاهان مرده دیگر رشد کرده و از آنها تغذیه کند، ساپروفیت است و این به این معنی است که یک ساپروفیت، تخریب کننده است، ماده پیچیده را تجزیه می کند و محصولات ساده تر را جذب می کند.

قارچ ساپروفیت چیست؟ قارچ ساپروفیت چیست؟ درمان آسم

از آنجایی که ساپروفیت ها برای دریافت مواد غذایی خود به دیگر گیاهان و مواد غذایی بی جان متکی هستند، نمی توانند چیزی از خود تولید کنند. در نظر داشته باشید که تغذیه ساپروفیت ها به شکل باکتری ها و قارچ ها در محیط های مرطوب ایجاد می شود.

آن ها ماده مرطوب آلی و تجزیه کننده را با هضم خارج سلولی تجزیه می کنند و باعث آسیب به مزارع و دیگر گیاهان می شوند.

انواع قارچ ساپروفیت

در مورد قارچ ها، متوجه می شویم که اکثر آنها چند سلولی هستند. آن ها ساختارهای لوله ای را تشکیل می دهند و رشته هایی هستند که رشد می کنند و روی مواد مرده حالت شاخه شاخه دارند، آنزیم های گوارشی تولید می کنند و ارگان های مرده را هضم می کنند. این قارچ ها، سپس مواد ساده را از طریق لوله های خود جذب می کنند.

قارچ ساپروفیت چیست؟ قارچ ساپروفیت چیست؟ درمان آسم

هضم خارج سلولی، روشی است که اکثر قارچ ها و باکتری ها برای تغذیه خود آن را انجام می دهند. به علاوه با در نظر گرفتن محیط مرطوب برای رشد ساپروفیت ها، اکثر ساپروفیت ها برای زنده ماندن، نیاز به اکسیژن داشته و اگر اکسیژن نباشد، از بین می روند. آن ها در دمای بسیار بالا از بین رفته و معمولا در محیط هایی با سطوح pH خنثی و کمی اسیدی رشد می کنند.
اما باید گفت که، یک گیاه ساپروفیتی برای اکوسیستم مفید است زیرا به دلیل تجزیه اجسام مرده، مواد غذایی را به محیط بازگردانده و با تجزیه و وارد کردن مواد مغذی به محیط، آن ها را در دسترس دیگر موجودات زنده قرارمی دهند و این موضوع به ویژه برای رشد گیاهان، بسیار مهم است.

نبض ما – مترجم: مهناز ضحاکی

قارچ ساپروفیت چیست؟
امتیاز شما :

.

منبع : nabzema.ir