خودتان میخچه تان را درمان کنید

روی خط خبرگزاری ها, طب سنتی

میخچه پا یکی از عوارض پیاده روی زیاد و استفاده نکردن از کفش مناسب است که در پای برخی از افراد دیده می شود. به طور کلی در طب سنتی و طب های مکمل در سراسر جهان برای درمان میخچه تدابیر مختلفی توصیه شده است اما یکی از کاربردی ترین شیوه های درمانی خانگی که قابل استفاده برای همه مردم است، استفاده از سیر برای درمان میخچه است. برای این منظور کافی است یک عدد سیر تازه را له کرده و آن را روی میخچه به مدت نیم ساعت قرار دهید. تکرار این شیوه به مدت یک هفته به درمان میخچه و برطرف شدن آن کمک می کند. برخی از درمانگران طبیعی استفاده از کشمش را نیز در درمان میخچه موثر می دانند و معتقدند قرار دادن کشمش له شده روی میخچه و استمرار آن برای چند روز به درمان آن کمک می کند.

الودکتر

.

منبع : pezeshk.us