گیاهانى که بوى بد عرق بدن را زایل مى‏کنند

گیاهانى که بوى بد عرق بدن را زایل مى‏کنند

چند نمونه از گیاهانى که بوى بد عرق بدن را زایل مى‏کنند.

1- جوز بوّا- اگر مقدار ده گرم جوز بوّا را با ده گرم تخم گشنیز و 5 گرم گل بنفشه پودر کنند و چند روز صبح و عصر بخورند و بدن را مرتب شستشو نمایند تا حدودى بوى بد عرق زایل خواهد شد.

2- اگر چند روز صبح ناشتا مقدارى تره‏تیزک بخورند و از عصاره آن یا آب جوشانده آن در جاهائى از بدن که زیاد عرق مى‏کنند بمالند و مرتب حمام کنند تا حدودى بوى بد عرق بدن کم مى‏شود.

3- بعضى افراد پاهایشان بوى بسیار بدى که از تخمیر مواد آلى بوسیله قارچ‏ها حاصل مى‏شود مى‏دهد این بوى بد بوسیله صابون و یا سایر مواد شوینده از بین نمى‏رود و بیشتر جوانانى که پاى آنان عرق زیاد مى‏کند باین ناراحتى مبتلا مى‏گردند براى از بین بردن این بوى بد لازم است شحم حنظل و برگ مورد و جفت و سلاب را بجوشانند با آب صاف شده روزى چند بار پاها را شستشو کنند یا محلول را روزى دو بار گرم کند و پاها را گرماگرم در آن بگذارند این دارو هم عرق پا را کم مى‏کند و هم ضدعفونى‏کننده قوى بوده و بسرعت بوى بد پاها را از بین مى‏برد لازم به ذکر است که کفش و جوراب این افراد نیز باید خوب شستشو شده و با این دارو هم ضد عفونى گردند.

4- افرادى که عرق زیادتر از حال طبیعى مى‏کنند اگر چند منضج و مسهل قوى مناسب با مزاج خود بخورند و بدن را تمیز نگهدارند هم عرق بدن نقصان مى‏یابد و هم بوى بدن آنان کم مى‏شود.

.

منبع : pezeshk.us