تاثیر گیاهان تلخ در مقاوم سازی بدن

طب سنتی

اشخاص ضعیف و سالخورده و ناتوان نمی توانند در بدن خود به خوبی صفرا تهیه نمایند و آن را می توانند از حیوانات و جانداران به دست آورند

اغلب محصولات تلخ و الکلی و مشابه آن در حالت عادی ممکن است کمی سمی یا زیاد سمی و خنثی کننده باشند.

انواع ذرات ریز بدواً و سپس جانداران بزرگ با این مواد و محصولات ممکن است از بین بروند و گیاهان تلخ مانند هسته زیتون، بادام، زردآلو و برگ و پوست گردو، نعناع و آویشن و اسفند، هندوانه امیرجهل و کچوله و یا جوزالقی از گیاهان و نیش حیوانات و صفرای آنها و غیره اغلب مسموم کننده ذرات ریز جاندار و یا بزرگتر ها می باشند و کسانی که بتوانند از آنها بهره گرفته و یا صفرا را در بدن خود تولید کرده و یا آن را از حیوانات به دست آورده و به تدریج خود را در برابر نیش حشرات و حیوانات بزرگتر مقاوم سازند می توانند در مقابل بسیاری از بیماری ها(Diseases) مقاومت نموده و بهبود یافته یا خود را دربرابر انواع ضعف ها و کم توانی مقاوم سازند.

اشخاص ضعیف و سالخورده و ناتوان نمی توانند در بدن خود به خوبی صفرا تهیه نمایند و آن را می توانند از حیوانات و جانداران به دست آورند تا در برابربیماری ها ایمن(Safe) شوند.شفاآنلاین

.

منبع : pezeshk.us