سوسن حفیظی عضو انجمن تحقیقات طب سنتی ایران به معرفی گیاهان موثر در پیشگیری و کنترل دیابت پرداخته است. با ما همراه شوید…

با گیاهان ضد دیابت آشنا شوید

گل محمدی (Rosa damascene):

گیاهی از خانواده rosaceae با نام رایج persian rose یا گلاب دارای طبیعت (مزاج) سرد و خشک دارد، در مطالعه ای اثر عصاره متانولی گل محمدی در مقایسه با آکاربوز (یک مهار کننده  آلفا-گلیکوزیداز) در موش های نرمال و دیابتی مورد بررسی قرار گرفت و اثر مهار کنندگی قوی آلفا گلوکوزیداز از این عصاره مشاهده شد.

به گفته وی تجویز خوراکی عصاره این گیاه (۱۰۰-۱۰۰۰ mg/kg) به حیوانات مورد بررسی باعث کاهش معنی دار قندخون در آنها شد. مطالعه دیگری بر روی یک فرمولاسیون گیاهی شامل شیرین بیان، زنجبیل، گل محمدی و چندگیاه دیگر در موش انجام شد.

عضو انجمن تحقیقات طب سنتی ایران افزود: مقدار ۳۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم از این فرمولاسیون گیاهی در روز به مدت ۴ هفته باعث کاهش معنی دار قند خون و کلسترول و همچنین، افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی در موش های دیابتی شد.

 

با گیاهان ضد دیابت آشنا شوید -آکابا گیاهان ضد دیابت آشنا شوید -آکادرمان آسم

انار(Punica granatum):

میوه ای درخچه ای خودرو از خانواده Punicaceae  است. طبیعت سرد و خشک دارد و استفاده از آب میوه انار در رژیم های مناسب برای دیابت و همچنین استفاده از گلنار در ترکیب با دیگر گیاهان دارویی توصیه می شود.

وی گفت: در مطالعه ای اثر عصاره هیدروالکلی گل های punica grantum به میزان ۴۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم در مدل موش دیابتی شده با آلوکسان باعث کاهش قابل ملاحظه قند خون شد.

عضو انجمن تحقیقات طب سنتی ایران افزود: این اثرات کاهنده قند خون در مطالعه دیگری مورد تایید قرار گرفت. همچنین، در این مطالعه مهار آنزیم گلوکوزید از روده ای به عنوان مکانیسم اثر احتمالی عصاره گلنار معرفی شده است.

حفیظی بیان داشت: در مطالعه دیگر عصاره پوست انار با دوز ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم در موش نر دیابتی شده با آلوکسان باعث تصحیح قندخون شد. تجویز خوراکی عصاره متانولی دانه انار با دوز ۳۰۰ و ۶۰۰  mg/kg باعث کاهش قند خون در موش های دیابتی شده با استرپتوزوسین شد.

با گیاهان ضد دیابت آشنا شوید -آکابا گیاهان ضد دیابت آشنا شوید -آکادرمان آسم

سماق ( Rhus coriaria):

سماق یا sumac گیاهی از خانواده Anacardiaceae است که یک گیاه درخچه ای خودرو است. اثر کاهنده قندخون عصاره میوه سماق در حیوانات آزمایشگاهی در بررسی شده است.

عضو انجمن تحقیقات طب سنتی ایران بیان کرد: درمطالعه ای عصاره اتانولی سماق سبب کاهش ۲۶ درصدی گلوکز بعداز غذا در موش شده و در مقایسه با گروه کنترل معنادار گزارش شده است. مطالعه دیگری اثر مهارکنندگی آلفاآمیلاز را درin vitor  در عصاره همین گونه از سماق گزارش و آن را برای پیشگیری و درمان دیابت پیشنهاد کرده است.

با گیاهان ضد دیابت آشنا شوید -آکابا گیاهان ضد دیابت آشنا شوید -آکادرمان آسم

گردآوری: گروه هفت گنج

.

منبع : 7ganj.org