درمان گیاهی دفع سنگ کیسه صفرا با زیتون

نام گیاه : زیتون

قسمت قابل استفاده : روغن آن

خواص آن : ملین و مغذی

مورد استفاده : در زمان قدیم روغن زیتون در بیماری های یبوست و قولنج مورد استفاده بوده است و چنانچه زیتون به مقدار زیاد

خورده شود سنگ کیسه صفرا را دفع می کند .

زیتون مصرف خارجی هم دارد ، چنانچه به صورت مرهم در سوختگی ها و رماتیسم و بیماری های پوستی مصرف میگردد .

مقدار خوراک : ۱ قاشق الی ۲ قاشق سوپخوری از روغن آن .

.

منبع : 7ganj.org