درمان نقرس و روماتیسم با میوه های ترش

درمان نقرس و روماتیسم با میوه های ترش

بعضی افراد تصور می کنند میوه های ترش برای نقرس و روماتیسم زیان آور است . حال آنکه بالعکس میوه های ترش در درمان این نوع بیماریها بسیار موثرند .

چنانچه به بیمار مبتلا به روماتیسم بلغمی ، عصاره میوه های ترش داده شود آن را درمان خواهد کرد . در جزء این میوه ها ، لیموترش است که برای کلیه بیماری های روماتیسمی نافع می باشد .

.

منبع : 7ganj.org