درمان ورم مثانه با گیاه ختمی

نام گیاه : ختمی

قسمت قابل استفاده : برگ و ریشه

خواص آن : ملین و مسکن

مورد استفاده : در ناراحتی های دردناک جهاز پیشاب و ورم مثانه اثر شفابخشی دارد .

برای فرو نشاندن ورم های خارجی ضمادی از پودر ریشه این گیاه تهیه می شود.

طرز استفاده گیاه ختمی : ۲۵ گرم برگ خطمی در نیم لیتر آب جوشانده شود .

طرز خوراک : روزی چند استکان

تهیه شده توسط هفت گنج

.

منبع : 7ganj.org