درمان صدا در گوش با گیاه مرزه

نام گیاه : مرزه

قسمت قابل استفاده : تمام گیاه

خواص آن : معطر و بادشکن

مورد استفاده : چنانچه عصاره ی مرزه را با کمی گل سرخ گرم کرده و چند قطره از آنرا در گوش بریزید هم کری را برطرف می کند و هم صداهایی که در گوش شنیده می شود را از بین می برد…

مصرف خارجی آن به صورت ضماد است به این معنی که مرزه را با آرد مخلوط کرده در بیماری سیاتیک روی محلی که درد می کند می گذراند .

.

منبع : 7ganj.org