زیاده روی در مصرف «کاهو» سبب فراموشی و ضعف بینایی میشود

زیاده روی در مصرف «کاهو» سبب فراموشی و ضعف بینایی میشود

آشنایی با خواص سبزی ها؛
کاهو
کاهو، صاف کننده خون است و خون صالح رقیق تولید می کند که بهتر از خون تولید شده از سبزیجات دیگر است,کاهو خواب آور خوبی است, خوردن کاهو با سرکه، اشتها را برمی انگیزد اما زیاده روی در مصرف آن برای قوای جنسی زیان آور است.

در مبانی کلیات طب سنتی ایران آمده است که طبع کلم، گرم و خشک است, نفاخ، کم غذا و برای معده زیان آور است, نیم پخته آن مسهل و پخته آن جمع کننده شکم است و اثر خواب آور دارد.

خواص کاهو از منظر طب سنتی

کاهو یکی از بهترین سبزی ها است,کاهویی خوب است که برگ و ساقه آن نازک و سطح آن چرب باشد و تلخ نباشد,کاهو سرد و تر است, صاف کننده خون است و خون صالح رقیق تولید می کند که بهتر از خون تولید شده از سبزیجات دیگر است,کاهو خواب آور خوبی است, خوردن کاهو با سرکه، اشتها را بر می انگیزد, زیاده روی در مصرف آن برای قوای جنسی زیان آور است، همچنین سبب فراموشی و ضعف بینایی میشود و مصلح آن نعناع و زیره است.

خواص طرخون از منظر طب سنتی

طرخون گرم و خشک است, اشتها آور است، معده را تقویت و جویدن آن دهان را خوشبو می کند, خشک کننده رطوبت های بدن است, زیاده روی در مصرف آن نیروی جنسی را ناتوان می کند.

خواص شنبلیله از منظر طب سنتی

شنبلیله گرم و خشک است, نرم کننده سینه و گلو و در رفع پیچش و درد شکم موثر است, ماده لعابی تخم آن، خصوصاً اگر با روغن گل همراه باشد، در رفع ترک های ناشی از سرما مفید است.

خواص اسفناج از منظر طب سنتی

اسفناج معتدل در گرمی و سردی است, هضم سریعی دارد و نرم کننده شکم است, نسبت به سایر سبزیها نفخ کمتری تولید می کند, در درمان تبهای گرم و بیماریهای سینه مفید است.
تسنیم

.

منبع :