خواص چای سبز/چای سبز برای قلب و مغز مفید است

محققان می گویند، مصرف چای سبز نه تنها برای قلب مفید است، بلکه تقویت کننده حافظه نیز محسوب می شود.

به نقل از سایت «MSN»، نتایج مطالعات نشان می دهد خاصیت شیمیایی این نوشیدنی سالم، توان بدن برای تولید سلول های مغز را بیشتر می کند که این امر برای تقویت حافظه و یادگیری مفید است.

در مطالعات گذشته، فواید مصرف چای سبز در پیش گیری از بیماری های قلبی عروقی بررسی و تایید شده بود و اکنون نیز تحقیقات نوین بیانگر این است که خاصیت شیمیایی مواد تشکیل دهنده چای سبز بر مکانیسم سلولی مغز تاثیرگذار است.
 

محققانی که روی ماده شیمیایی به نام EGCG تحقیق کرده اند، معتقدند که این ماده شیمیایی با تاثیرگذاری روی تولید سلول های عصبی، عملکرد شناختی را بهبود می دهد.

علاوه بر آن، با ضعف حافظه و بیماری های حادتر مغزی نیز مقابله می کند.


گردآوری و تنظیم:گروه سلامت آکا ایران
.

منبع :