زولبیا و بامیه پای ثابت سفره های افطار | حد مجاز مصرف زولبیا و بامیه

<>
زولبیا و بامیه

زولبیا و بامیه در این سال ها به نوعی سنت رمضانی ایرانی ها شده است. طراحی و طبخ شیرینی های ایرانی چون حلوا ، زولبیا و بامیه ، همیشه شامل دو جزء چربی و شیرینی است که موجب افزایش قوا می شود. حلوای کم چرب خوب است و خوردن آن توصیه می شود ولی در مصرف زولبیا و بامیه و هم چنین حلوای خیلی شیرین نباید زیاده روی شود چون روغن زیاد دارند که می تواند اخلاط نامناسب تولید کند و همچنین شیرینی زیاد ، موجب تشنگی ، ضعف گوارشی ، کاهش اشتها و در نهایت چاقی می گردد. بهتر است زولبیا و بامیه ، جهت رفع هوس و به میزان کم ، ۲-۱  ساعت پس از افطار خورده شود.

سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

.

منبع : سلامت دات لایف