چگونه به وسیله ی طب سنتی به صورت سریع سرفه های بعد از سرماخوردگی را درمان کنیم

چگونه به وسیله ی طب سنتی به صورت سریع سرفه های بعد از سرماخوردگی را درمان کنیم - آکاچگونه به وسیله ی طب سنتی به صورت سریع سرفه های بعد از سرماخوردگی را درمان کنیم - آکادرمان آسم
برای درمان سرفه های بعد از سرماخوردگی می توان بوته ی  سیر(منظورحبه های سیر که از هم جدا نشده اند) را در داخل آب جوشانده و  یا بر روی برنج در حال پختن بخار پز کرده و روزی یک حبه از سیر صبح، یک حبه ظهر و یک حبه شب میل شود. زمان درمان می تواند از یک تا سه روز ادامه یابد.

منبع : روازاده

.

منبع : charekar.com