چگونه ریزش مو را به وسیله ی داروهای گیاهی درمان کنیم

بهترین داروی طبیعی پودر حنا می باشد که آنرا را در جوشانده ی گل بابونه بخیسانید.

ابتدا گل بابونه را در آب بجوشانید، آبش را صاف کنید،  ولرم که شد حنا را در آن بخیسانید .اگر از رنگ حنا خوشتان می آید حنای بارنگ و در  غیر اینصورت  حنای بی رنگ استفده نمایید.

این گیاهان جلو ریزش مو را سریع میگیرند به گونه ای که اگر مو را بکشید از ریشه در نمیاید .ماهیچه های حلقوی دور هر تار مو حالت الاستیکش بر میگردد و تار مو را محکم نگه می دارد .هفته ای چند بار قبل از حمام رفتن این عمل را تکرار نمایید.

منبع : عطاری سلامت

.

منبع : charekar.com