بهترین دارو چای رازیانه می باشد که باید از یک استکان تا سه استکان در ۲۴ ساعت باید مصرف نمایید . میل نمودن این نوشیدنی  چهار فایده برای بانوان دارد:

فایده اول: تنظیم عادت ماهیانه ی آنان می باشد.

فایده دوم: شیر افزاست اگر مادر شیرده باشد.

فایده سوم: این است که هورمون های جنسی زنانه بالا می ماند و نمی گزارد پایین بیاید. استروژن و پرژسترون آنان  بالا می ماند .

فایده چهارم: اینکه به بیماری خستگی جنسی مبتلا  نمی شوند، که سبب تفرقه بین زن و شوهر می باشد.

منبع : عطاری سلامت

.

منبع : charekar.com