.
.
.
.
سایت سلامت مقالات طب سنتی و گیاهان دارویی

خواص بادام تلخ و بادام شیرین

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش مقالات سلامت قسمت طب سنتی و گیاهان دارویی-داروی گیاهی- خواص بادام تلخ و بادام شیرین

[categoriy],خواص بادام تلخ و بادام شیرین ,خواص دارویی بادام تلخ و بادام شیرین ,فواید بادام تلخ و بادام شیرین

طب سنتی و گیاهان دارویی-داروی گیاهی,خواص بادام تلخ و بادام شیرین ,خواص دارویی بادام تلخ و بادام شیرین ,فواید بادام تلخ و بادام شیرین ,خاصیت بادام تلخ و بادام شیرین ,بادام تلخ و بادام شیرین در طب سنتی ,فواید درمانی بادام تلخ و بادام شیرین ,مضرات بادام تلخ و بادام شیرین ,فوائد بادام تلخ و بادام شیرین , بادام تلخ و بادام شیرین ,طب سنتی ,خواص سبزیجات ,خواص میوه جات , خواص بادام تلخ و بادام شیرین در طب سنتی ,فواید بادام تلخ و بادام شیرین در طب سنتی

 

اسم من بادام است !ما دو برادریم که یکى شیرین و دیگرى تلخ است .بو داده نوع شیرین من مقوى مغز و سلسله اعصاب است .بینایى را تقویت مى کنم و براى تنگ نفس مفیدم .تلخ من اگر با عسل خورده شود، براى کیسه صفرا و کبد مفید است .با پوست منافع بسیار دارم که از آن جمله از بین بردن زخمهاى چرکى است .اسم من بادام است . همان میوه اى که چشم هاى زیبا را به آن تشبیه مى کنند عربى من ((لوز)) است .

اسم من بادام است !ما دو برادریم که یکى شیرین و دیگرى تلخ است .بو داده نوع شیرین من مقوى مغز و سلسله اعصاب است .بینایى را تقویت مى کنم و براى تنگ نفس مفیدم .تلخ من اگر با عسل خورده شود، براى کیسه صفرا و کبد مفید است .با پوست منافع بسیار دارم که از آن جمله از بین بردن زخمهاى چرکى است .اسم من بادام است . همان میوه اى که چشم هاى زیبا را به آن تشبیه مى کنند عربى من ((لوز)) است ..زادگاه اولیه ى مرا عده اى آسیاى صغیر و عراق نوشته اند، ولى من خود را ایرانى الاصل مى دانم و در بسیارى از کشورهاى خارجى مرا به نام بادام فارسى مى خوانند. من انواع زیاد از کوهى ، و بیابانى و بستانى . کوچک و بزرگ دارم و این به دو گروه شیرین و تلخ قسمت مى شوند.میوه شیرین من داراى 54 درصد روغن 24 درصد مواد سفیده اى و مقدارى عوامل مخصوص که هنرش آمیزش روغن با آب است مى باشد و همچنین داراى مقدارى قند - صمغ - آهک - فسفر - پتاسیم - گوگرد - کلر - سدیم و آهن هستم و به علت وجود این عناصر است که کمى سنگین و دیر هضم مى شوم . چون یک درصد فسفر دارم ، مقوى مغز و سلسله اعصاب مى باشم .بادام تلخ روغن کمترى دارد. (بیست تا 45 درصد) ولى عوامل ترکیب کننده ى آن با آب زیادتر است . و بعلاوه داراى یک ترکیب شیمیایى است که در مجاورت آب تولید مقدارى قند و مقدارى اسانس بادام تلخ و سمى به نام اسید سیانیدریک مى نماید. روغن نوع شیرین من مسهلى ملایم است و مقدار خوراک آن 15 تا 60 گرم و براى اطفال 4 تا 30 گرم به تناسب سن آنها است .میوه من نگهبان جوهر دماغ - ضد عفونى کننده ى اعضاء باطنى و مقوى بینایى مى باشد - نرم کننده مزاج - سینه و گلو است .شیره ى میوه من با شکر سرفه را آسان ، سینه و حنجره را نرم و باز مى کند و براى تنگ نفس و ذات الجنب و سینه پهلو مفید است و از خونریزى ریوى جلوگیرى مى کند. اگر پوست سخت میوه ى مرا که سوخته و به سرحد خاکستر شدن نرسیده باشد گرد دندان نموده و به دندانهاى خود بمالید لثه دندان را محکم مى کند و دندان را سفید مى نماید.من به سبب لعابى که دارم ، جهت زخم روده و مثانه و اسهال و پیچش شکم مفید مى باشم . مخصوصا اگر این پیچش به علت زیادى رطوبت معده باشد - من زیاد کننده ى شهوت بوده و فشار آن را کم مى کنم - خوردن من از سوزش ادرار مى کاهد. میوه ى من بدن را چاق مى کند و چنانچه مرا با نبات یا مواد قندى دیگر بخورید نیروى غذایى بیشترى به شما خواهم داد.اگر مرا بکوبید ثقیل مى شوم و دیر از معده مى گذرم . بو داده ى من مقوى معده بوده ، رطوبت آن را بیشتر جمع مى نماید.مرباى من در چاق کردن اشخاص ضعیف البنیه اثرى معجزه آسا دارد.مرباى میوه من با عسل جهت درد جگر و سرفه مفید بوده ، و بادشکن مى باشد.چغاله ى من با پوست ، دندان و لثه را محکم مى کند و حرارت دهان را تسکین مى دهد. یکى از خواص عجیب شکوفه ى درخت من است که شهوت مردان را زیاد و شهوت زنان را کم مى کند و این به علت داشتن هورمون مردانه است . زیاده روى در خوردن من ، براى معده خوب نیست ، مخصوصا براى اشخاص سالخورده و سرد مزاج و معده هاى مرطوب زیان آور است .مغز کهنه و فاسد شده ى من باعث زیاد شدن غم و غصه شده ، اشتها را سد مى نماید و اگر ایجاد قى ننماید، تولید غش خواهد نمود و درمان آن قى کردن و خوردن میوه هاى ترش است .روغن بادام شیرینروغن نوع شیرین من دماغ را تازه مى نماید، و براى کسانى که مبتلا به سرسام و سینه پهلو باشند نافع است .براى رفع بى خوابى مفید بوده ، و خواب آور است ، خوردن آن با کمى کتیرا و شکر جهت سرفه ى خشک و باز شدن صدا و قصب الریه و نرم کردن روده ها سودمند است . از روغن من جهت ضرر مسهل ها، مخصوصا مسهل هاى شیمیایى استفاده نمایید.خوردن روغن میوه شیرین من جهت پیچش شکم و دل درد و نرم کردن روده ها مفید بوده ، معالج قولنج و سختى ادرار است . روغن شیرین من در اخراج سنگ هاى کلیه و مثانه کمک مى کند. مخصوصا اگر آن را با کمى حجرة الیهود مخلوط نمایید.حجرة الیهود یا زیتون بنى اسرائیل سنگى است که در اسرائیل پیدا مى شود، از دانه هاى ریز تشکیل شده ، و براى چاپ سنگى مصرف داشت . خوردن مقدارى از آن با روغن بادام شیرین یا تلخ براى ریزش سنگ مفید است و مالیدن مخلوط آن با روغن بادام بر مژه و ابرو سبب روییدن و پر پشت شدن موى آنها مى شود.بادام تلخمیوه ى نوع تلخ من محلل و ضد عفونى کننده و پاک کننده ى اخلاط است . ضماد آن با سرکه جهت سر درد و سرمه ى آن به چشم ، جهت تقویت بینایى به کار مى رود.جهت تنگ نفس و سرفه و ورم سینه مفید مى باشد، مخصوصا اگر همراه با نشاسته خورده شود و اگر کمى از آن را با نعناع بخورید، درد کلیه را تسکین مى دهد و خوردن آن همراه با عسل جهت باز شدن کیسه ى صفرا و کبد و سپرز و امراض آنها نافع است .مالیدن کوبیده میوه تلخ من به سر، شوره و شپش و رشک را از بین مى برد.استعمال یک دانه ى آن عادت ماهانه آور است . ضماد آن با سرکه و جهت زخم هاى کهنه و زخم هاى چرکى پوست و زخم هاى عصبى و جرب و خارش و ترکیدن پوست مفید است .مالیدن آن به صورت ، برطرف کننده ى کک و مک و آثار پوست مى باشد ضماد آن بر محل گزیدن سگ هار قبل از رسیدن پزشک نافع است . میوه ى تلخ من جهت روده مضر است و زیاده روى در خوردن آن تولید مسمومیت مى نماید که ممکن است مرگ همراه داشته باشد.برگ و ریشه ى درخت بادامضماد ریشه درخت من چه تلخ و چه شیرین ، با روغن جهت دردسر و خوردن جوشانده آن جهت پاک کردن طحال و کلیه و رفع قولنج و اخراج کرم معده و ضماد خاکستر آن جهت سوختگى آتش مفید است .روغن بادام تلخروغن انواع تلخ من ضد عفونى کننده است . اخلاط لزج و چسبنده و لیزابه را از معده و روده پاک مى کند. و با داروهاى مناسب جهت تنگ نفس و ورم طحال و درد کمر و سختى ادرار و رفع قولنج و اختناق رحم و فروبردن اورام و اخراج سنگ و جنین تجویز شده است . چکاندن آن در گوش جهت تسکین درد آن مفید است و گوشى که صدا مى کند دارویى بهتر از این ندارد. مقدار خوراک آن بیست گرم است .خاتمه : صمغ درخت من همانند صمغ عربى است ، در آب حل شده چسب درست مى کند، و سینه را نرم مى کند، بادامچه و بادامک انواع کوهى ما بوده و خواصى مانند ما دارند.بادام نمک پرورده و بادامچه جهت کسانى که گرسنگى کاذب دارند مفید مى باشند. با من انواع شیرینى - سوهان عسلى - قطاب و غیره درست مى کنند.زبان خوراکیهاغیاث الدین جزایری


برچسب ها:
خواص بادام تلخ و بادام شیرین
.
خواص دارویی بادام تلخ و بادام شیرین
.
فواید بادام تلخ و بادام شیرین
.
خاصیت بادام تلخ و بادام شیرین
.
بادام تلخ و بادام شیرین در طب سنتی
.
فواید درمانی بادام تلخ و بادام شیرین
.
مضرات بادام تلخ و بادام شیرین
.
فوائد بادام تلخ و بادام شیرین
.
بادام تلخ و بادام شیرین
.
طب سنتی
.
خواص سبزیجات
.
خواص میوه جات
.
خواص بادام تلخ و بادام شیرین در طب سنتی
.
فواید بادام تلخ و بادام شیرین در طب سنتی
.

خواص چای سبز خواص زنجبیل کاسنی لیمو شربت
طب سوزنی چای ترش اسطوخودوس خواص جو آویشن
درمان های خانگی درمان طبیعی رفع خستگی جوانه خواص دارویی
عرقیات آلوئه‌ورا مضر داروهای گیاهی معطر
دمنوش گل گاوزبان خواص کاسنی کرچک گل سرخ
بابونه میل جنسی رازیانه (بادیان) خار مریم سم زدایی
چین و چروک خاکشیر میخک خرفه خواص زیره
گل ختمی تصفیه خون آرام بخش مریم گلی جوشانده
خواص اسفرزه خار خاسک روناس گرمازدگی شیرخشت
کندر بومادران شیرین بیان گلپر تخم شربت
گزنه ضد پیری زالو درمانی اکالیپتوس جینسینگ
نفخ شکم رزماری مارچوبه زوفا کنجد
گلاب کتان جوز هندی برنج تهوع
سوزش نقرس پوست تبخال صرع و تشنج
شفابخش آنتی بیوتیک درمان سرفه

.

مروری برگذشته

.
.
.
.
.
.
.