خواص چای سبز خواص زنجبیل خواص آویشن رازیانه گاوزبان
کاسنی لیمو شربت طب سوزنی چای ترش
اسطوخودوس خواص جو آویشن درمان های خانگی درمان طبیعی
رفع خستگی جوانه خواص دارویی عرقیات آلوئه‌ورا
مضر داروهای گیاهی معطر دمنوش

خواص کاسنی - آکاایران

پرتال آکاایران

سایت تندرستی آکا بخش

مقالات سلامت

قسمت

طب سنتی

و

گیاهان دارویی

-

داروی گیاهی

- خواص کاسنی

اسم من ((کاسنى )) است !
 برگ من خون را تصفیه مى کند.
آب برگ مرا براى مبارزه با سر درد به کار برید.
اگر خانم هاى باردار از آب برگ من بخورند، نوزادشان خوش آب و رنگ خواهد شد.
اثر من در امراض

کبد

ى قطعى است .
جوشانده ى من زایمان را آسان مى کند..
کاسنى گر چه تلخ است از دوستان است .
و ساخارین با اینکه شیرین است ، از دشمنان است .

 .
من کاسنى هستم - اعراب به من ((هندبا)) مى گویند، و در کتابهاى قدیم به اسامى انطوبیا - شکوریه - سرس - سیکوریا - هندبه - کسناج کونه یک - چیپوتیبایى - شکوریا - امیرون - آجى مارول - سریس - شریش و سکونا، یاد شده ام .
یکى از سنت هاى ایرانیان این است که در روز سیزده ى فروردین ، از شهر خارج شده و روز را در کنار سبزه به پایان مى رسانند و در گذشته چنین معمول بود که ناهار را همراه با کاهو نوعى کاسنى پرورش یافته بود یا برگ هاى نو رسته ى کاسنى که غالبا در کنار جوى ها و سبزه زارها مى روید، میل مى نمودند و به این ترتیب خون خود را پاک و

کبد

خود را زهکشى مى کردند. قسمت مورد استفاده من برگ تازه و ریشه ى خنک من است . ریشه ى من داراى مواد لعابدار - اینولین و قندهاى گوناگون است ، کمى تانن دارم و نیز داراى یک ماده ى دارویى و مقدار شوره هستم ، روى برگ هاى من تعداد زیادى عوامل زنده ى مفید، زندگانى مى نمایند، لذا شستن آن در شرع و طب قدیم منع شده است . و چون انواع بیابانى من آلودگى نداشته ، و در پرتوى آفتاب پرورش پیدا مى کنند، خوردن برگهاى تازه مرا مى توان ناشسته خورد. برگ من حرارت صفراوى را از بین مى برد. خون را تصفیه مى کند، و از فشار آن مى کاهد. مالیدن آب برگ من به تنهایى و یا با سرکه جهت سر درد مفید است ، ضماد کوبیده ى برگ من جهت درد چشم و ورم ملتحمه نافع است . مضمضه جوشانده ى برگ و بذر من جهت درد دندانهاى آسیا، سودبخش مى باشد، و غرغره آن با آب فلوس براى ورم گلو و دیفترى نافع است ، مخصوصا اگر همراه با آب گشنیز باشد. ضماد من با آرد جو بر روى سینه جهت تنگ نفس و تقویت قلب و تحلیل اورام تجویز شده است . من شهوت را زیاد مى کنم ، مادرانى که در موقع باردارى از برگ من بخورند، نوزادانشان خوش آبرنگ مى شوند بنا به فرموده ى امام ششم (ع ) خانواده هائیکه کاسنى مى خورند فرزند پسر بیش از دختر دارند. و چون از کار بیفتد، بیش از هزار مرض به سراغ انسان مى آید و از این روى امام هشتم (ع ) فرموده اند که کاسنى دواى هزار درد است . پزشکان قدیم و جدید هر دو اثر کاسنى را در امراض

کبد

ى قطعى دانسته و در طب جدید ثابت شده است که کاسنى در نوسازى یاخته هاى

کبد

ى نقش برجسته اى دارد. در ساختن کروموزومهاى نر و ماده ى نطفه نیز مى توان نقش

کبد

را نادیده گرفت .
ریشه من داراى اسانس و یک ماده ى صمغ و چند ماده مفید دارویى است . مقوى معده - تصفیه کننده خون - پیشاب آور - ملین و تب بر است . دم کرده ده در هزار برگ و 25 در هزار ریشه ى من براى درمان امراض بالا نافع است . شیوه ى تازه من 25 تا پنجاه گرم مصرف مى شود. شربت مرا به عنوان تقویت کننده کودکان تجویز مى کنند.
جوشانده من زایمان را آسان مى کند، و در هلند دو کیلو کاسنى را در ده لیتر آب مى جوشانند و آن را به گاوها در موقع فارغ شدن مى دهند تا زایمان آنها آسان شود. عجب آنکه گاوها در مواقع عادى از خوردن کاسنى و جوشانده ى آن خوددارى مى کنند، ولى هنگام زاییدن آن را با ولع زیاد مى نوشند. من انواع و اقسام زیاد دارم . بسیارى از انواع مرا پرورش داده ، و در سالاد به کار مى برند - کاهو پرک - کاسنى فرفرى - اسکارول از انواع شیرین و پرورش یافته ى من است .
کاسنى فرنگى ، یا آندیو
((آندیو)) که کشت آن به تازگى در ایران معمول شده ، یکى از انواع پرورش یافته ى من است که از اروپا به ایران آمده ، ولى در کتب قدیم به آن کاسنیه - تیفاف - منجوریون و هندبى مى گفتند. در موقع کشت بایستى برگ هاى آن را با خاک پوشاند تا از اثر تابش آفتاب سبز نشده و تلخ نشود - این گیاه مختصرى از خواص کاسنى را دارد.
کاسنى صحرایى
فارسى من - گل قاصد - خبرکش و خبرآور است ، در کتب قدیم به من ((طرحشقوق )) لقب داده اند - خاصیت تبرید من بیش از کاسنى است - اسهال را بند مى آورم و مقوى معده مى باشم ، و در همه احوال قوى تر از بستانى و انواع پرورش یافته مى باشم . درمان خوبى براى خون ریزى ریوى هستم . خوردن من کیسه صفرا و

کبد

و طحال را باز مى کند. و یرقان و استسقاء را شفا مى بخشد. مرا مظر ((سپرز)) مى دانند.
عروق را باز مى کند حرارت خون و عطش را تسکین مى دهد هیجان صفراوى را معالجه مى کند و التهاب معده را برطرف مى سازد از دوستان

کبد

و زهکش کلیه و مثانه بوده و آنها را از سنگ پاک مى کنم و هر قدر تلخ ‌تر باشم ، در امراض

کبد

ى مؤ ثرتر مى باشم . براى مبتلایان به حصبه و آبله تجویز شده ، و آب گرم من با سکنجبین جهت تبهاى کهنه و ربع اثر نیکو دارد. برگ تازه و گل و تخم و ریشه ى من به تمامى براى تب هاى عفونى نافع است . مالیدن ضماد برگ و ریشه ى من همراه با روغن زیتون بر محل نیش ‍ عقرب و حشرات سمى باعث تسکین درد آنها است و خوردن برگ ریشه من پادزهر سموم شیمیایى مى باشد. ضماد آنها با آرد جو جهت درد مفاصل و نقرس و اورام گرم مفید است . مالیدن برگ من با سفیداب و سرکه در خنک کردن اثر آنى دارد. مقدار خوراک آب برگ من تا دویست گرم است و چون باعث تحریک سرفه مى شوم ، مرا براى سینه کمتر تجویز مى کنند.
ریشه ى کاسنى
در تحلیل و پاک کردن اخلاط اثر مفید دارم . زهکش مجارى غذا و بول داده ، جهت تصفیه ى خون و رفع ورم احشاء، استسقاء و درمان تب هاى کهنه و درد مفاصل و زیاد شدن شیر و ادرار سودمند مى باشم و در سایر افعال خواص من مانند برگ است مقدار خوراک من از گرد ساییده 5/3 گرم تا پنج گرم و جوشانده آن از پانزده گرم تا 45 گرم مى باشد.
تخم کاسنى
جهت سر درد و تنگ نفس و باز کردن کیسه صفرا و استسقاء و یرقان و تب هاى صفراوى سودمند مى باشم ، و جوشانده ى من با

رازیانه

جهت سموم مفید است و نیز براى ضعف گرده و طحال و بند آمدن خون ریزى سینه و تحریک اشتها مؤ ثر بوده و در سایر افعال همانند برگ مى باشم . مقدار خوراک من از 5 گرم تا پانزده گرم است . بد طعم و قى آور بوده ، و صاحب کتاب ((شفاءالاسقام )) در فصل طحال مرا مضر ((سپرز)) مى داند!

زبان خوراکیها
غیاث الدین جزایری


برچسب ها:
کاسنی
.
آکاایران
.
برگ
.
برگ
.
برگ
.آموزشگاه مجازی پارس

مروری برگذشته

هدیه روز مادر