.
.
.
.

خواص مشک - آکا

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش مقالات سلامت قسمت طب سنتی و گیاهان دارویی-داروی گیاهی- خواص مشک

خواص مشک

 نافه حیوانی است که به آهو شبیه است یا خود نوعی از آهو است که دو دندان پیشینش به سوی داخل خم شده اند و به دو شاخ شبیه هستند ..

[categoriy],خواص مشک ,خواص دارویی مشک ,فواید مشک


طب سنتی و گیاهان دارویی-داروی گیاهی - خواص مشک

مشک آهوی تبت خوب است و می گویند مشک آهوی چین و جرجیر اول است و در درجه ی دوم مشک آهوی هندی است مشک آهویی بسیار خوب است که از گیاه بهمنین و سنبل بخورد و در درجه ی دوم مشکی است که آهوی آن مر خورده باشد .از حیث رنگ و بو زرد شکوفه آسا بهترین است .خواص : مزاج :گرم و خشکخاصیت :لطیف و توان بخش است چشم :دیده را نیرو می دهد . رطوبت های چشم را از بین می برد و سپیدی نازک چشم را می برد .نفس کش و سینه :شادی آور و توان بخش دل است . ضد تپش و بیماری ترس است .زهرها :پادزهر است و به ویژه گزند «بیش »را خنثی می کند .

منبع : کتب طب سنتی


برچسب ها:
خواص مشک
.
خواص دارویی مشک
.
فواید مشک
.
خاصیت مشک
.
مشک در طب سنتی
.


.

مروری برگذشته

.
.
.
.
.
.
.