اهمیت مصرف مایعات در سالمندان
تعادل مایعات بدن نقش مهمی بازی,اساس آن نیازهای حیاتی مهم آدمی رفع,مصرف مایعات در سالمندان,حفظ مایعات بدن,مهمی در عملکرد,فعالیتهای مطبوع بشر,طول,پدید

اهمیت مصرف مایعات در سالمندان

نوشیدن آب و مایعات یکی از فعالیتهای مطبوع بشر می باشد که بر اساس آن نیازهای حیاتی مهم آدمی رفع می گردد .
حفظ مایعات بدن از ضروریات زندگی است .
۴۵ درصد وزن بدن سالمندان را آب تشکیل می دهد .
در طول سالمندی تغییرات مهمی در عملکرد اندامهایی که در تعادل مایعات بدن نقش مهمی بازی می کنند ، پدید می آید . این تغییرات عبارتند از :

- کاهش وزن کلیه ها
- کاهش خونرسانی به کلیه ها
- کاهش توانایی کنترل نمک های بدن
- کاهش قدرت غلیظ سازی ادرار
- کاهش حس تشنگی
تغییرات نامبرده سبب کاهش توانایی بدن سالمندان در حفظ تعادل مایعات می شود ، بطوریکه فرد سالمند با سرعت زیادی در معرض خطر کاهش حجم مایعات بدن قرار می گیرد .
بطور کلی سالمندان بیشتر از جوانان در معرض خطر کم آبی قرار دارند.

علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش سلامت آکاایران
برچسب :