تاثیر منفی رژیم های لاغری برروی زندگی مشترک!
اگر قصد لاغری دارید رژیم های سفت و سخت را ترک کنید تا احساس و عواطفتان آسیب و صدمه نبیند...

اگر قصد لاغری دارید رژیم های سفت و سخت را ترک کنید تا احساس و عواطفتان آسیب و صدمه نبیند...

اگر قصد لاغری دارید رژیم های سفت و سخت را ترک کنید تا احساس و عواطفتان آسیب و صدمه نبیند.
بررسی ها نشان می دهند  هنگامی که پای رژیم به  خانه ای باز می شود :سبک زندگی" تغییر می کند و اگر یکی از طرفین براساس قوانین و عادات عمل نکند با انتقاد و تهاجم های رفتاری روبرو می شود.
بررسی ها نشان می دهند افرادی که رژیم می گیرند احساس می کنند باید با راهنمایی دیگران آن ها را هم به سبک زندگی سالم تری هدایت کنند از این رو گاهی یکی از طرفین با تغییر "عادت های رفتاری" مواجه می شود که برایش ناخوشایند و درد سر ساز است.
از این رو پزشکان همواره توصیه می کنند تا افراد اگر قصد رژیم دارند آن را کوتاه مدت  و سفت و سخت انجام ندهند تا آسیبی به "زندگی مشترکشان" وارد نشود.

منبع: konjkav.com

گردآوری سلامت اکاایران
منبع : بخش سلامت آکاایران
برچسب :