.
.
.
.
سایت سلامت رژیم غذایی برای لاغری و چاقی

جدول میزان کالری مصرفی بدن-کاهش وزن با کنترل کالری قسمت چهارم

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش مقالات سلامت قسمت رژیم های لاغری ، رژیم های چاقی - جدول میزان کالری مصرفی بدن-کاهش وزن با کنترل کالری قسمت چهارم

میزان,مصرفی,وزن

میزان,مصرفی,وزن,کنترل,قسمت,چهارم,-آکاایران,شنا,سریع,بدن,ساعت,نوع,وزنه,اسکی,قسمت,سوخت,مصرف,میزان,ساعت,شنا,بدن کاهش وزن با کنترل,سوخت

جدول میزان کالری مصرفی بدن-کاهش وزن با کنترل کالری قسمت چهارم کالریهاى مصرفى سوزانده شده طى یک ساعت براى انسان 70 کیلوگرمى با احتساب سوخت پایه (B.M.R)

نوع فعالیت کالرى
کوهنوردی 700
شنا سریع 700
دویدن خیلی سریع با مدت کوتاه 700
بوکس 1000
کوهنوردی سریع 1100
وزنه برداری 1100
اسکی در زمین هموار 1200
کشتی 1350

 جدول کالری قسمت : اول - دوم - سوم - چهارم


رژیم های لاغری ، رژیم های چاقی - وب سایت دکتر کرمانی


برچسب ها:
مصرفی
.
وزن
.
کنترل
.
قسمت
.
چهارم
.
-آکاایران
.
شنا
.
سریع
.
بدن
.
ساعت
.
نوع
.
وزنه
.
اسکی
.
قسمت
.
سوخت
.
مصرف
.
میزان
.
ساعت
.
شنا
.
بدن کاهش وزن با کنترل
.
سوخت
.
.

مروری برگذشته

.
.
.
.
.
.
.