جدول میزان کالری مصرفی بدن و کاهش وزن با کنترل کالری قسمت سوم -آکا
مصرفی بدن و کاهش وزن با کنترل,میزان,قسمت سوم,فعالیتها,نمایید,مصرفی بدن و کاهش وزن,مصرفی بدن و کاهش,مصرفی بدن

جدول میزان کالری مصرفی بدن و کاهش وزن با کنترل کالری قسمت سوم

با استفاده از جدول میزان مصرف کالری میزان کالری سوزانده شده توسط هر یک از فعالیتها را مشاهد می نمایید ...


کالریهاى مصرفى سوزانده شده طى یک ساعت براى انسان 70 کیلوگرمى با احتساب سوخت پایه (B.M.R)

نوع فعالیت

مقـــدار کالری مصرفی

شستشوی اتومبیل

380 کالری

بیل زدن باغچه

390 کالری

ورزش پرورش اندام

400 کالری

پارو زدن در قایق

400 کالری

شنا با سرعت آهسته

400 کالری

دوچرخه سواری با سرعت متوسط

400 کالری

کلنگ زدن

420 کالری

اسب سواری سریع

470 کالری

تنیس یک نفره

 470 کالری

قدم زدن تند

 480 کالری

بالا رفتن از پله

500 کالری

شمشیر بازی

500 کالری

کارهای سخت باغبانی

500 کالری

هندبال

550 کالری

فوتبال

550 کالری

شنا با سرعت متوسط

550 کالری

دوچرخه سواری سریع

600 کالری

اسکی از بالای تپه به پایین

600 کالری

یوگا

650 کالری

اره کردن با دست

690 کالری


جدول کالری قسمت : اول - دوم - سوم - چهارم


منبع : وب سایت دکتر کرمانی

منبع : بخش سلامت آکاایران
برچسب :