جدول میزان کالری مصرفی بدن و کاهش وزن با کنترل کالری قسمت دوم -آکا
مشاهده می نمایید,زیر میزان,مصرفی,فعالیتهای,قسمت,مقاله,زیر,مشاهده


در جدول زیر میزان

کالریهاى مصرفى سوزانده شده طى یک ساعت براى انسان 70 کیلوگرمى با احتساب سوخت پایه (B.M.R)

نوع فعالیت

مقـــدار کالری مصرفی

بازی گلف

 200کالری

مرتب کردن تختخواب

 205کالری

قالیبافی

240 کالری

باغبانی

240  کالری

چمن زدن با دستگاه

250 کالری

روفتن با جاروبرقی

270 کالری

پینگ پنگ

275 کالری

استفاده از اره برقی

290 کالری

قدم زدن با سرعت متوسط

 300 کالری

پارو کردن برف

 300 کالری

انجام کارهای سخت خانگی

300 کالری

رقص

300 کالری

رژه نظامی

310 کالری

تمیز کردن کف اتاق

350 کالری

تنیس دو نفره

350 کالری

بدمینتون

350 کالری

تنیس روی میز

350 کالری

والیبال

350 کالری

عملگی ساختمان

360 کالری

چمن زدن با قیچی

350 کالری

جدول کالری قسمت : اول - دوم - سوم - چهارم


منبع : وب سایت دکتر کرمانی

منبع : بخش سلامت آکاایران
برچسب :