جدول میزان کالری مصرفی بدن-کاهش وزن با کنترل کالری قسمت اول -آکا
بدن کاهش وزن با کنترل,قسمت اول,برنامه مناسب,شماری بپردازید,مصرفی,میزان,مقدار,یادداشت

جدول میزان کالری مصرفی بدن-کاهش وزن با کنترل کالری قسمت اول


در این قسمت شما می توانید مقدار کالری مصرفی هر یک از فعلیتها را یادداشت کنید و با داشتن برنامه مناسب به کالری شماری بپردازید....


کالریهاى مصرفى سوزانده شده طى یک ساعت براى انسان 70 کیلوگرمى با احتساب سوخت پایه (B.M.R)

نوع فعالیت

مقـــدار کالری مصرفی

خوابیدن (B.M.R)

70 کالری

دراز کشیدن

80 کالری

نشستن

100 کالری

انجام کارهای دستی

110 کالری

ایستادن 

120 کالری

رانندگی 

120 کالری

ظرفشوئی

135 کالری

خیاطی 

135 کالری

شستشوی لباس با دست

 150 کالری

آشپزی

 150 کالری

نرمش

170 کالری

جارو کردن با جاروی دستی

170 کالری

پیاده روی

170 کالری

راه رفتن آهسته

180 کالری

تعمیر لوازم منزل

185 کالری

گردگیری

190 کالری

پاک کردن پنجره ها

195 کالری

اتوکشی

200 کالری

همبازی شدن با بچه ها

200 کالری

دوچرخه سواری آهسته

200 کالری


جدول کالری قسمت : اول - دوم - سوم - چهارم


منبع : وب سایت دکتر کرمانی

منبع : بخش سلامت آکاایران
برچسب :