زود صبحانه خوردن فایده دارد؟

محدوده زمانی که برای مصرف صبحانه در نظر گرفته می‌شود، بین ساعت 6 تا 5/8 صبح است و چه بهتر که در فرصتی میان این ساعت صبحانه خورده شود.

وقتی زود صبحانه خوردن به یک ارزش از دیدگاه سلامت، بهداشت و پزشکی تبدیل می‌شود که با زودتر شروع کردن فعالیت‌های زندگی، زودتر ناهار خوردن، زودتر شام خوردن و زودتر خوابیدن و خواب خوب داشتن همراه شود. اگر فقط به یک بعد توجه کنیم، مثلاً ساعت 6 صبحانه بخوریم اما بعد از آن بخوابیم و ناهار را دیر بخوریم، این عادت مفید نخواهد بود.

ساعت صرف صبحانه زمانی از دیدگاه سلامت مفهوم پیدا می‌کند که در کل برنامه زندگی فرد تأثیر داشته باشد. در برخی از مشاغل، افراد مجبورند کار خود را صبح زود آغاز کنند؛ مثلاً رانندگان شرکت واحد معمولاً دچار بی‌نظمی غذایی می‌شوند، ترجیح می‌دهند وعده صبحانه را حذف کنند یا ساعت 5/10-10 با سایر همکاران لقمه‌ای بخورند. البته محدوده زمانی که برای مصرف صبحانه در نظر گرفته می‌شود، بین ساعت 6 تا 5/8 صبح است و چه بهتر که در فرصتی میان این ساعت صبحانه خورده شود.

 

بهترین زمان برای خوردن صبحانه

کارشناسان علوم تغذیه، صبحانه را مهم‌ترین وعده غذایی روز نامیده‌اند. دین عزیز و کامل ما در این مسائل نیز ساکت ننشسته و در کلام معصومین (ع) که زبان گویای دین خدا هستند سفارش‌های فراوانی به خوردن صبحانه شده است به طوری که آن را یکی از عوامل طول عمر ذکر کرده‌اند.

پیشوای ششم ما امام صادق (ع) درباره زمان خوردن صبحانه و فواید این وعده غذایی فرمودند: «چون نماز صبح را خواندی، پاره نانی بخور تا با آن دهان خویش را خوش‌بو سازی، حرارت خود را فرو بنشانی، دندان‌هایت را استوار سازی، لثه‌ات را استحکام بخشی، روزیِ خویش را به چنگ آوری و خوی خود را نکو سازی 1».

وقتی زود صبحانه خوردن به یک ارزش از دیدگاه سلامت، بهداشت و پزشکی تبدیل می‌شود که با زودتر شروع کردن فعالیت‌های زندگی، زودتر ناهار خوردن، زودتر

شام خوردن و زودتر خوابیدن و خواب خوب داشتن همراه شود

امام علی (ع) نیز فرمودند: «هر که خواهان جاودانگی است - و البته جاودانگی‌ای برای غیر خدا نیست - زود صبحانه بخورد، دیرتر شام بخورد و ردای سَبُک برگیرد 2».

 

همچنین از امام صادق (ع) نقل شده که شخصی نزد امام از دردها و بدگواری‌هایی که داشت، اظهار ناراحتی کرد، حضرت فرمود: «صبحانه بخور و شام بخور و در فاصله میان آن‌ها چیزی مخور؛ چرا که موجب تباهی تن است. مگر نشنیده‌ای که خداوند عزوجل می‌فرماید: (و آنان، صبحگاهان و شامگاهان، روزیِ ویژه خویش را دارند) 3».

 

پیامبر خدا نیز در حدیثی از مواردی که بر طول عمر می‌افزاید را خوابیدن بر شانه چپ و خوردن سیب در سحرگاهان ذکر فرموده‌اند 4 »

منبع : tebyan.net