Hydrochlorothiazide

هیدروکلروتیازید
موارد و مقدار مصرف:
الف) ادم بزرگسالان: ابتدا مقدار ۲۵ تا ۲۰۰ میلی گرم خوراکی، روزانه برای چندین روز یا تا زمانی که وزن خشک به دست آید، مصرف می شود. مقدار نگهدارنده دارو ۲۵ تا ۱۰۰ میلی گرم خوراکی روزانه یا به صورت متناوب می باشد. موارد refractory ممکن است به دوزهای تا ۲۰۰ میلی گرم در روز نیاز داشته باشد. ب) زیادی فشار خون بزرگسالان: از راه خوراکی، مقدار mg/day 50-5/12 به صورت مقدار واحد مصرف می شود. مقدار مصرف روزانه براساس فشار خون کاهش یا افزایش می یابد. دوزهای بالاتر از ۲۵ میلی گرم معمولاً ارزش اضافه تری ندارند. کودکان ۶ ماه تا ۱۲ سال: mg/kg 2-1 خوراکی روزانه، که به صورت تک دوز یا دو دوز منقسم مصرف می شود. دوز روزانه نباید از ۵/۳۷ میلی گرم برای کودکان کمتر از ۲ سال یا ۱۰۰ میلی گرم برای کودکان ۲ تا ۱۲ سال بیشتر شود. کودکان کوچکتر از ۶ ماه: تا mg/kg 3 خوراکی روزانه در دو دوز منقسم مصرف می شود. مقدار مصرف روزانه نباید از ۵/۳۷ میلی گرم بیشتر شود. مکانیسم اثر اثر کاهنده فشار خون: مکانیسم دقیق این اثر مشخص نیست و ممکن است تا حدی ناشی از گشاد شدن مستقیم شریانچه ها و کاهش مقاومت تام محیطی باشد. فارماکوکینتیک جذب: ۶۵ تا ۷۵ درصد جذب می شود. پخش: مشخص نیست. متابولیسم: ندارد. دفع: به صورت تغییر نیافته معمولاً طی ۲۴ ساعت از طریق ادرار دفع می شود. نیمه عمر دارو ۵/۵ تا ۵/۱۴ ساعت می باشد.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی:
هیدروکلروتیازید ممکن است غلظت سرمی الکترولیت ها را تغییر دهد و موجب افزایش غلظت سرمی اورات، گلوکز، کلسیم، کلسترول و تری گلیسرید شود. هم چنین، این دارو می تواند مقدار سدیم، پتاسیم، کلر، هموگلوبین، هماتوکریت، گرانولوسیت، گلوبول های سفید و پلاکت را کاهش دهد.
عوارض جانبی:
اعصاب مرکزی: گیجی، سردرد، پارستزی، بی قراری، سرگیجه، ضعف قلبی- عروقی: میوکاردیت آلرژیک، واسکولیت، کاهش حجم خون و دهیدراسیون، افت فشار خون وضعیتی پوست: درماتیت، حساسیت به نور، بثورات پوستی، پورپورا، آلوپسی دستگاه گوارش: بی اشتهایی، تهوع، پانکراتیت، درد شکمی، یبوست، اسهال، دیسترس اپیگاستر، استفراغ ادراری – تناسلی: تکرر ادرار، نفریت بینابینی، پلی اوری، نارسایی کلیه عضلانی – اسکلتی: کرامپ های عضلانی تنفسی: پنومونی، دیسترس تنفسی خون: کم خونی آپلاستیک، آگرانولوسیتوز، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی، آنمی همولیتیک کبد: زردی متابولیک: زیادی فاقد نشانه اسید اوریک خون، نقرس، زیادی قند خون و اختلال در تحمل گلوکز، عدم تعادل مایعات و الکترولیت ها، از جمله کمی سدیم و کلر و پتاسیم خون، زیادی کلسیم، آلکالوز متابولیک. سایر عوارض: واکنش های ناشی از حساسیت مفرط، آنافیلاکسی، نقرس مسمومیت و درمان تظاهرات بالینی: تحریک دستگاه گوارشی و افزایش حرکات آن، هیپوتانسیون اورتوستاتیک، گیجی، خواب آلودگی، سنکوپ، ضعف عضلانی، دیورز و لتارژی که ممکن است به سمت کوما برود. درمان: عمدتاً حمایتی است. عملکرد دستگاه تنفس، دستگاه قلبی – عروقی و کلیه باید پیگیری شود. وضعیت مایعات و الکترولیت ها نیز پیگیری شوند. در صورت هوشیار بودن بیمار، می توان با شربت اپیکا ایجاد استفراغ کرد. در غیر این صورت، معده را باید شستشو داد تا از آسپیراسیون جلوگیری شود. از مصرف داروهای مسهل خودداری شود، زیرا موجب کاهش بیشتر مایعات و الکترولیت ها می شوند.
موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف: در بیماران آنوریک، کومای کبدی و حساسیت مفرط نسبت به این دارو و تیازیدهای دیگر یا مشتقات سولفونامیدها. منع مصرف دارد. موارد احتیاط ۱- بیماری شدید کلیوی، عیب کار کبد یا بیماری کبدی ۲- در بیماران با کلیرانس کراتینین کمتر از ml/min ۵۰ ، دارو مؤثر نمی باشد.
تداخل دارویی:
هیدروکلروتیازید اثرات کاهنده فشار خون بیشتر داروهای ضد فشار خون دیگر را تشدید می کند. از این اثر می توان برای منافع درمانی استفاده کرد. هیدروکلروتیازید ممکن است اثرات افزاینده قند و اسید اوریک خون و کاهنده فشار خون ناشی از دیازوکساید را تشدید کند و اثر افزاینده قند خون آن ممکن است نیاز به انسولین را در بیماران دیابتی افزایش دهد. هیدروکلروتیازید ممکن است کلیرانس کلیوی لیتیم را کاهش و غلظت سرمی آن را افزایش دهد و در نتیجه کاهش مقدار مصرف لیتیم تا ۵۰ درصد مقدار معمول ضروری باشد. هیدروکلروتیازید ادرار را تا حدی قلیایی می کند و ممکن است دفع ادراری بعضی از آمین ها، مانند کینیدین، ترکیبات متنامین مانند متنامین ماندلات و آمفتامین را کاهش دهد. این حالت ممکن است اثر درمانی این ترکیبات را کاهش دهد. کلستیپول و کلستیرامین ممکن است به هیدروکلروتیازید پیوند یافته و از جذب آن جلوگیری کنند. هیدروکلرتیازید باید یک ساعت قبل یا ۶ ساعت بعد از این داروها مصرف شود. استفاده همزمان با دیورتیک های لوپ مانند بومتانید، اتاکرینیک اسید، فوروزماید و تورسماید می تواند پاسخ دیورتیک مضاعف و اختلالات الکترولیتی شدید یا دهیدراسیون ایجاد کند. دوز این داروها باید به دقت تنظیم شده و بیمار از نظر پاسخ دیورتیکی بررسی شود.
اشکال دارویی:
: Tablet: 50mg
طبقه بندی فارماکولوژیک:
: مدر تیازیدی طبقه بندی درمانی: مدر، کاهنده فشار خون طبقه بندی مصرف در بارداری: ردة B ملاحظات اختصاصی چنانچه کلیرانس کراتینین از ml/min 50 کمتر باشد، مصرف دارو توصیه نمی شود. جهت جلوگیری از شب ادراری، دارو صبح ها مصرف می شود. میزان دریافت و خروج مایعات، وزن، فشار خون و سطح الکترولیت های سرم مونیتور شود. علائم هیپوکالمی مانند ضعف عضلانی و کرامپ در نظر گرفته شود. جهت جلوگیری از هیپوکالمی می توان دارو را با دیورتیک های نگهدارنده پتاسیم یا مکمل های پتاسیم استفاده کرد. قبل از تست عملکرد پاراتیروئید، دیورتیک های تیازیدی یا شبه تیازیدی باید به طور موقت قطع شوند. در بیماران با فشار خون بالا، پاسخ درمانی ممکن است چند هفته طول بکشد. هیدروکلروتیازید ممکن است با تست اتصال پروتئینی ید که برای سنجش عملکرد تیروئید به کار می رود، تداخل کند و باید قبل از انجام تست قطع شود. دارو می تواند عدم تحمل به گلوکز ایجاد کند. در بیماران دیابتی سطح گلوکز خون بیمار باید مرتباً چک شده و در صورت لزوم مقدار انسولین یا داروهای خوراکی ضد دیابت تنظیم گردد. سطح BUN و کراتینین سرم به صورت مرتب مونیتور شود. اثرات تجمعی دارو ممکن است به علت نارسایی کلیه ایجاد شود. سطح اسید اوریک خون به ویژه در بیماران با سابقه نقرس باید مونیتور شود. نکات قابل توصیه به بیمار ۱- جهت جلوگیری از ناراحتی گوارشی، دارو با غذا خورده شود. جهت جلوگیری از شب ادراری، دارو صبح ها یا بعدازظهر خورده شود. از تغییر وضعیت ناگهانی خودداری شود. ۲- برای جلوگیری از واکنش های حساسیتی به آفتاب، بهتر است از ضد آفتاب استفاده شود. ۳- قبل از مصرف داروهای OTC با پزشک مشورت کنید. مصرف در سالمندان: بیماران سالخورده و ناتوان به مراقبت های شدید نیاز دارند و مقدار مصرف در آن ها ممکن است کاهش یابد. این بیماران نسبت به دیورز بیش از حد حساس ترند (به دلیل تغییرات عملکرد کلیوی و قلبی – عروقی ناشی از سن). دیورز بیش از حد موجب تشدید کمی فشار خون در حالت ایستاده، دهیدراسیون، کمی حجم خون، کمی سدیم، منیزیم و پتاسیم خون می شود. مصرف در کودکان: دارو می تواند در کودکان مصرف شود. مصرف در شیردهی: هیدروکلروتیازید در شیر ترشح می شود. بی ضرری و اثربخشی مصرف این دارو در شیردهی ثابت نشده است.

.

منبع :

منبع : بخش سلامت آکاایران
برچسب :
مطالب پیشنهادی

آکاالکتریک تولید کننده انواع سطل زباله و سبزی خرد کن