به نقل از آکاایران: کرم کدو یک انگل روده است. کرم کدو کرم پهن بلندی است که بدن آن از بندهای متشابه زیادی تشکیل شده و متعلق به خانواده سستود ها است. با ما همراه شوید و مطالبی در مورد کرم کدو مطالعه کنید.

کرم کدو

آکاایران: کرم کدوی خوک و انسان یا تنیاسلیوم گونه ای از کرمهای پهن ، رده نواریان است. نواریان اکثرا دراز و دارای بدنی پهن هستند که از تعداد زیادی قطعات یا بندهای کوتاه تشکیل گردیده اند. این کرمها از کوتیکول پوشیده شده اند. دارای مجاری وازنشی یا دفعی هستند و یک حلقه عصبی با سه جفت طنابهای عصبی دارند. اینها دهان و لوله گوارش ندارند و مواد غذایی از دیواره بدنشان جذب می شود و همگی انگلهای داخلی هستند و کرمهای بالغ در روده مهره داران و لاروها در بافتهای میزبان واسط به سر می برند. 

این کرم دو میزبان دارد. میزبان نهایی آن انسان و مهم ترین میزبان واسط آن گاو و گاهی شتر است. طول عمر کرم بیشتر از 25 سال می باشد. بدن کرم کدو بند بند است. این کرم ها نر و ماده هستند و در هر قطعه (بند) بدن آن ها هر دو دستگاه تناسلی نر و ماده وجود دارد. در بندهای متوالی عمل لقاح انجام می شود و تخم ها تشکیل می گردند.

بندهای بارور کرم کدو، از بدن انسان آزاد شده و موجب آلودگی گیاهان و علوفه می شوند. گاو یا خوک به دنبال خوردن گیاهان و علوفه حاوی تخم کرم آلوده می شوند. تخم انگل در لوله گوارش گاو پاره شده، جنین 6 قلابی آزاد می شود. جنین 6 قلابی جدار روده را سوراخ کرده و وارد گردش خون می شود و از طریق عروق خونی، وارد بافت های عضلانی گاو شده و پس از 60 تا 70 روز به صورت کیست در می آید که به آن سیستی سرکوس می گویند.

انسان با خوردن گوشت نیم پخته ای که مراحل لاروی (آلوده کننده) سیستی سرکوس را داشته باشد، آلوده می شود. پس از 10 تا 12 هفته آلودگی روده ای ایجاد و لارو آزاد می شود و به جدار روده انسان می چسبد. لارو طی 5/2 تا 3 ماه به کرم بالغ تبدیل و تخم گذاری می کند.

دو نوع کرم کدو در بدن انسان دیده می شود:

  • کرم کدوی گاو (Taenia saginata)
  • کرم کدوی خوک (Taenia solium)

انواع دیگری از کرم کدو می توانند انگل سگ یا گربه ها شوند.

دستگاه عصبیدر اسکولکس دو حلقه عصبی وجود دارد که روی این دو حلقه مزبور چهار جفت گانگلیون عصبی واقع شده است. علاوه بر آن گانگلیون بزرگ قعری نیز در اسکولکس وجود دارد. در هر طرف بدن در امتداد و نزدیک لوله یک زوج رشته عصب طولانی موجود است که در سرتاسر بدن وجود دارد.

گردآوری: بخش سلامت آکاایران