به نقل از آکاایران: قوز قرنیه یک بیماری تحلیل رونده قرنیه چشم است . این بیماری معمولا" در سنین نوجوانی یا اوایل دهه سوم زندگی بروز می کند. باما همراه شوید و مطالبی درمورد قوزقرنیه مطالعه کنید.

 

قوز قرنیه

آکاایران: قوز قرنیه یک پدیده غیر التهابی است که معمولا قرنیه هر دو چشم را گرفتار می کند.در این بیماری قرنیه نازک شده و حالت مخروطی پیدا می کند. نازک شدن و تغییر حالت قرنیه از کروی به مخروطی منجر به ایجاد نزدیک بینی – آستیگماتیسم  نامنظم و در نتیجه کاهش دید می شود قوز قرنیه بیماری پیشرونده ای است که معمولا در دوران بلوغ ظهور پیدا می کند و تا دهه سوم و چهارم پیشرفت کرده بعدا متوقف می شود. این بیماری ابتدا در یک چشم شروع می شود ولی معمولا بعد از مدتی چشم دیگر هم گرفتار می شود هر چند شدت آن در یک چشم با چشم دیگر متفاوت است.

در مرحله نهفته بیماران هیچ علامت بالینی ظاهری ندارند، جز اینکه تغییرات مکرری در شماره عینک آنها پدید می آید که به صورت نزدیک بینی و آستیگماتیسم منظم یا نامنظم متوسط تا شدید بروز می کند. علی رغم اینکه بیماری دو طرفه است، ولی ممکن است گاهی به شکل یک طرفه و یا دو طرفه کاملاً  غیر یکسان بروز کند. در کاهش دیدی که با عینک به سختی اصلاح می شود یا قابل اصلاح نیست، تشخیص کراتوکونوس مورد شک می باشد. علایم بالینی قوز قرنیه بسته به مرحله بیماری، متفاوتند. در ابتدا ممکن است فرد با عیب انکساری نزدیک بینی و آستیگماتیسم خفیف مراجعه نماید که در این موارد معمولاً دید بیمار با اصلاح عیب انکساری به راحتی به10/10 نمی رسد. در این موارد، انجام توپوگرافی قرنیه تشخیص را قطعی می کند

قوز قرنیه در مراحل اولیه به صورت نزدیک بینی خفیف همراه با آستیگماتیسم تظاهر می نماید که درمان آن تصحیح عیب انکساری توسط عینک می باشد. البته باید توجه داشت که بیماری ماهیت پیشرونده دارد و در نتیجه نمره عینک تجویزشده تغییر خواهد کرد. با پیشرفت بیماری و افزایش نزدیک بینی و آستیگماتیسم, برای اصلاح دید باید از لنزهای تماسی سخت استفاده کرد. در انواع خفیف بیماری، عینک یا لنز نرم (Soft Contact Lenses) ممکن است کمک کننده باشد ولی با پیشرفت بیماری و نازکتر شدن و تغییر شکل بیشتر قرنیه این درمان ها دیگر چندان کارساز نخواهد بود. درمان بعدی بیماری استفاده از لنزهای سخت دارای قابلیت نفوذ گاز است. این لنزها قابلیت بیشتری برای اصلاح آستیگاتیسم نامنظم ناشی از کراتوکونوس (قوز قرنیه) دارند. قرار گیری مناسب لنز بر روی قرنیه مبتلا به کراتوکونوس (قوز قرنیه) کاری ظریف و زمان گیر است. به همین دلیل مراجعات مکرر برای تنظیم لنز و اصلاح نسخه غیر قابل اجتناب است. این فرایند با نازکتر شدن و تغییر شکل بیشتر قرنیه نیاز به تکرار داشته و نسخه بیمار باید مجددا" تغییر داده شود. در صورتی که قرنیه قادر به تحمل لنز سخت نبوده و یا لنز توانایی اصلاح دید بیمار را نداشته باشد قدم بعدی پیوند قرنیه corneal transplant است.

گردآوری: بخش سلامت آکاایران