به نقل از آکاایران: فتق دیسک بین مهره ای عارضه ای است که بعلت ضربه یا بلندکردن جسم سنگین و یا گاهی خود به خود در ستون فقرات اتفاق می افتد و طی آن آزاد شدن بخش مرکزی دیسک یا هسته دیسک از قسمت محیطی آن یعنی آنولوس فیبروزوس  باعث فشار برروی ریشه های عصبی و ایجاد علائم بالینی می گردد. با ما همراه شوید و مطالبی درمورد این بیماری مطالعه کنید.

فتق دیسک کمر

آکاایران: پارگی و بیرون زدگی دیسک بین مهره ای در اثر از هم گسیختگی ناگهانی یا تدریجی رباطها و بافتهای حمایتی اطراف دیسک بین مهره ای (بالشتک هایی که مهره های ستون فقرات را از هم جدا می کنند) ایجاد می شود. دیسک های بین مهره های گردن یا کمر بیشتر از سایر جاهای ستون فقرات دچار این مشکل می شوند. جابجایی جسم صفحه ای بین مهره ای ممکن است به صورت پرولاپس، فتق، پارگی یا بیرون زدگی دیسک بروز کند. این واژه های متغیر بیانگر از دست دادن تمامیت دیسک بین دو مهره است. صدمات ستون فقرات، مهره های ناحیه سینه ای که کمترین آسیب پذیری را دارد، به نظر می رسد که بر اثر نیروهای حاصل از جاذبه صفحات مهره های کمری در قیاس با صفحات گردنی دچار پارگی می شوند. 

واژه فتق دیسک کمر (herniated disk) برای اشاره به مشکلی استفاده می شود که در آن بالشتک لاستیکی (دیسک) که بین استخوان های ستون فقرات قرار دارد، دچار مشکل می شود. فقط فردیکه آسیب دیدگی دیسک کمر دارد و این مشکل را تجربه کرده، می تواند عذاب و درماندگی این بیماری را توصیف نماید. این درد عذاب آور بوده و هر حرکتی این درد را شدید تر می کند. این درد یک علامت هشداردهنده هست که میبایست به آن توجه نمایید، در صورت انجام اقدامات لازم، این ناراحتی و درد عموما متوقف شده و مشکل دیسک کمر حل می شود.

ضعیف شدن و پارگی بافت دیسک ، باعث وارد آمدن فشار به رشته های عصبی عبوری از درون کانال ستون فقرات می شود. این از هم گسیختگی بافت دیسکی در اثر آسیب ناگهانی یا استرس مزمن مثلاً به علت بلندکردن مدام اشیای سنگین یا چاقی، به وجود می آید. فتق صفحه مهره ای ناشی از خم شدن از کمر بدون جمع کردن زانوها و اجرای حرکات چرخشی می باشد، چون فشار زیادی را بر صفحه بین مهره ای وارد می آورد. فشار مکرر به شکل فزاینده ای مقاومت صفحه را تضعیف نموده و موجب بیرون زدگی و فتق آن می شود. عوامل خطرآفرین شامل کار شدید جسمی، ورزش سخت یا توان فرسا، عضلات ضعیف شکمی و پشت، وزنه برداری ، عدم آمادگی جسمانی و پیچش ناگهانی و شدید بدن یا پرش از ارتفاع زیاد است. برای پیشگیری ، اشیاء را با روش درست بلند کنید و برای حفظ توان و قدرت عضلانی مناسب ، مرتباً ورزش کنید. 

علت بیماری

دیسک ها انعطاف پذیر بوده و هر دیسک بین دو مهره قرار می گیرد. کشیدگی، پیچ خوردگی و فشار به ناحیه کمر که به عناصر پشتی ستون فقرات آسیب وارد می کند، می تواند به دیسک یا دیسک هائی که در جلو بین دو جسم مهره ای قرار می گیرد نیز صدمه وارد کند. هر دو قسمت محیطی و مرکزی دیسک آسیب پذیرند ولی اصطلاح فتق زمانی کاربرد دارد که قسمت مرکزی دچار آسیب شدید گردد که در این موارد، فتق با پارگی قسمت محیطی نیز همراه است. فتق هسته دیسک ممکن است درنتیجه اعمال نیروهای بیش از اندازه، نیروهای کم اما مداوم و مکرر بر روی دیسک و یا وجود آنولوس معیوب پیش آید.

فتق دیسک می تواند بعلت ساییدگی تدریجی و پارگی خود به خود بخصوص در افرادی که کار نشسته دائمی دارند اتفاق افتد اما در اشخاصی که به حمل و نقل اجسام سنگین اشتغال دارند بیشتر از افراد دیگر است. در پارگی های در اثر سائیدگی٬ بیماران دوره های دردهای طولانی و خفیف دارند ولی در پارگی های حاد درد ناگهانی و شدید است. فشار داخل دیسک در حالت ایستاده کمتر از حالت نشسته و در حال نشسته کمتر از موقعی است که شخص در حالت ایستاده بطرف پائین خم می شود. در حرکت شدید خم شدن٬ هسته مرکزی دیسک به لبه پشتی الیاف حلقوی دور خود فشار آورده و آنرا اگر ضعیف شده باشد پاره می کند و بطرف ریشه عصبی مربوط به آن دیسک فشار وارد می آورد.

گردآوری: بخش سلامت آکاایران