به نقل از آکاایران: ایست قلبی به معنای از دست دادن ناگهانی عملکرد قلبی است که حتی ممکن است در فردی رخ دهد که پیش از آن تشخیص بیماری قلبی برای وی مطرح نبوده است. زمان و طریقه ی مرگ غیرمترقبه است. بلافتصله یا در زمان بسیار کوتاهی پس از شروع نشانه ها رخ می دهد. با ما همراه شوید و این مطالب را مطالعه کنید.

ایست قلبی

آکاایران: گاهی اشتباهاً از عبارت «حمله ی قلبی» به جای «ایست قلبی» استفاده می شود در حالی که این دو از هم متفاوت هستند.  حمله ی قلبی در اثر عدم خون رسانی به عضلا قلبی و مزگ عضلات قلبی رخ می دهد و لزوماً منجر به مرگ نمی شود، در حالی که ایست قلبی علت دیگری دارد. 

ایست قلبی بر اثر اختلال عملکرد سیستم الکتریکی قلب ایجاد می شود. در ایست قلبی، مرک ناشی از توقف ناگهانی عملکرد صحیح قلب است.  علت این مشکل، ریتم غیر طبیعی یا نامنظم قلب است که آریتمی نامیده می شود. شایع ترین نوع آریتمی در ایست قلبی، فیبریلاسیون بطنی است و زمانی رخ می دهد که نگهان بطن های قلب (حفرات پایینی قلب) شروع به ضربان نامنظم کرده و نمی توانند خون را پمپ کنند. پس از متوقف شدن قلب، مرگ پس از چند دقیقه رخ می دهد. اگر احیای قلبی- عروقی (CPR) انجام شود، یا با دادن شوک قلبی و منظم کردن ریتم قلب در عرض چند دقیقه، ممکن است ایست قلبی رفع شود! 

مرگ ناگهانی قلبی عبارت است از مرگ طبیعی ناشی از علل قلبی در فردی که ممکن است بیماری شناخته شده قلبی داشته باشد. اما زمان و نحوه مرگ در او غیر منتظره باشد، بطوری که ظرف یکساعت از شروع علائم حاد، هوشیاری وی بطور ناگهانی از بین برود. نمونه ساده آن این است که بیماری سکته قلبی می کند ولی کار او به بیمارستان و CUU نمی کشد. در همان میانه راه قلب وی کاملاً از کار می افتد و ظرف چند دقیقه مرگ کامل عارض می گردد. 

ایست ناگهانی قلبی اغلب بر اثر شرایطی رخ می دهد که مربوط به وضعیت قلب و عروق هستند. اغلب ایست قلبیی زمانی رخ می دهد که سیستم الکتریکی قلبی که از قبل بیمار بوده، دچار ریتم غیرطبیعی می شود .برخی از ایست های قلبی، نتیجه ی ریتم بسیار کند قلب است. تمام این روند آریتمی تهدید کننده ی حیات نام دارد. ایست قلبی با حمله قلبی یا اختلال خونرسانی به قلب٬ متفاوت است هرچند ممکن است ایست قلبی در اثر یک حمله قلبی نیز اتفاق بیافتد.

گردآوری: بخش سلامت آکاایران