مشخصات یک مدرسه بهداشتی
مدرسه رفاه,مدرسه فمینیستی,مدرسه علوی,مدرسه موشها,مدرسه ایتالیایی,مدرسه شبانه روزی,مدرسه علامه طباطبایی,مدرسه سلام,مدرسه ویژه,مدرسه نیوز,مقالات پزشکی و بهداشتی،ت

سلامت - پزشکی - مشخصات یک مدرسه بهداشتی

مدرسه : فضای اجتماعی خاصی است که آموزش و رشد شخصیت کودکان به روشهای صحیح و مناسب صورت می گیرد.
دانش آموز : فردی است که بر اساس قوانین موجود در مدرسه ثبت نام و در ساعات معین و تدوین شده به فراگیری مطالب آموزشی مصوب مشغول است...

مدرسه تحت پوشش:مدارس دائرو فعالی است که درمنطقه تحت پوشش قراردارد.(اعم ازدولتی وغیرانتفاعی)
بهداشت محیط مدارس : شامل فعالیتهایی است که در جهت اجرای ضوابط بهداشتی مدرسه و بمنظور ایجاد مدرسه سالم انجام می گیرید.
آئین نامه بهداشت محیط مدارس : منظور آئین نامه ای است که در سال ۸۴ توسط وزرای آمــــوزش و پرورش و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی امضاء‌ گردیده است.
استاندارد ۲۰۸۶ : شماره استاندارد ۲۰۸۶ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
آب آشامیدنی : طبق بسته خدمتی  بهداشت آب
آبخوری : محلی است که دانش آموزان جهت آشامیدن آب از آن استفاده می نمایند.
 
آبخوری بهداشتی :

- منظور آبخوری است که کف و بدنه آن قابل شستشو و دارای شیب مناسب به طرف کف شورو مجهز به شتر گلو بوده و سیستم جمع آوری بهداشتی فاضلاب متصل باشد .(طبق آئین نامه بهداشت محیط مدارس)

دستشویی بهداشتی :

محلی است که جهت شستشوی دست و روشویی مورد استفاده قرار میگیرد و ضوابط مندرج در ماده ۲۰ آئین نامه بهداشت محیط مدارس در آن رعایت شده باشد.

مستراح بهداشتی :

 منظور مستراحی است که دارای حداقل شرایط زیر باشد :
۱ – دارای چاه فاضلاب یا مخزن جمع آوری و یا به شبکه جمع آوری عمومی فاضلاب متصل باشد .
۲ – دارای دیوار ، سقف و در باشد.
۳ – نور اتاقک مستراح کافی باشد .
۴ – جریان هوا جهت تهویه وجود داشته باشد ، یعنی هواکش برقی یا پنجره توری دار بازشو باشد.
۵ – سره مستراح سالم و قابل شستشو باشد (فاقد شکستگی)
۶ – کف توالت دارای شیب مناسب به سمت سره بوده و قابل شستشو باشد.
۷ – دیواره های مستراح تا ارتفاع ۱۵۰ سانتمتر قابل شستشو باشد
۸ – برای شستشو آب دسترسی داشته باشد.

پایگاه تغذیه سالم  (بوفه) بهداشتی :

 منظور مکانی است است که حداقل دارای  شرایط زیر باشد:
۱ – مکان مناسبی داشته باشد .
۲ –  دارای دیوار قابل شستشو و بدون درز و شکاف باشد
۳ – کف آن قابل شستشو و مجهز به کف شور باشد و کف شور از طریق شتر گلو به مجرای فاضلاب رو متصل باشد.
۴ – سقف باید صاف و بدون شکاف باشد.
۵ – دارای تهویه و نور مناسب باشد .
۶ – دارای یخچال مناسب جهت نگهداری مواد غذایی باشد.
۷ – متصدی دارای کارت معاینه پزشکی معتبر ، گواهینامه آموزش بهداشت عمومی معتبر و روپوش به رنگ روشن و تمیز باشد
۸ – در ، پنجره ، قفسه ، ویترین ، میزکار و …. از جنس مقاوم ،‌سالم ،‌ بدون ترک خوردگی و شکستگی و قابل شستشو باشد.
۹ – دارای دستشویی بهداشتی باشد.
۱۰ -  عرضه و فروش مواد خوراکی غیر مجاز ، بدون بسته بندی ، فله ای ، فاقد پروانه ساخت ، فاقد پروانه بهداشتی ، فاقد مهر استاندارد ، ‌بدون درج تاریخ مصرف ، تاریخ مصرف گذشته و مواد غذایی که از نظر ظاهری علائم فساد در آن مشاهده شده است مبادرت نمایند.

مواد خوراکی غیر مجاز :

کلیه خوراکی های غیر مجاز که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در بخشنامه های مختلف و با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش غیر قابل مصرف در مدارس اعلام می گردد.

دفع بهداشتی فاضلاب :

 منظور سیستم فاضلابی است که طبق اصول بهداشتی به چاههای جاذب با مخزن سپتیک و یا شبکه جمع آوری و دفع وصل می گردد.

فعالیت های بهداشت محیط در مدارس

فعالیت ها:  
۱ -  بازدید از مدارس تحت پوشش
۲ – لیست کاملی از  مدارس بازدید شده در منطقه تحت پوشش را تهیه مینماید
۳ – بازدید روتین از مدارس
ب – تشکیل پرونده:

فعالیت ها:

۱ – اختصاص یک پوشه به هر مدرسه
۲ – ثبت مشخصات مدرسه
۳ – قراردادن یک نسخه از چک لیست تنظیم شده بهداشت محیط مدرسه درداخل پرونده بهداشتی
۴ – اختصاص یک پرونده به بهداشت محیط مدارس تحت پوشش (مراکز بهداشتی درمانی روستایی)
ارائه خدمت:

فعالیت ها:

۱ – تنظیم برنامة زمانبندی بازدید از مدارس
۲ – بازدید و کنترل بهداشتی مدارس و اولویت بندی مشکلات بهداشت محیطی مدرسه
۳ – تطبیق بند به بند مواد آئین نامه بهداشت محیط با توجه به چک لیست بهداشت محیط مدرسه
۴ – ارزیابی مدرسه از نظر آب آشامیدنی و آبخوری و دستشویی
۵ – ارزیابی مدرسه از نظر مساحت و فضای فیزیکی مدرسه و کلاسهای درس
۶ – ارزیابی مدرسه از نظر سیستم دفع فاضلاب و سرویسهای بهداشتی
۷ – ارزیابی مدرسه از نظر عرضه مواد غذایی و اعمال قانون ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ،‌ آرایشی و بهداشتی
۸ – ارزیابی مدرسه از نظر ضوابط ارگونومی
۹ – ارزیابی مدرسه از نظر ایمنی
۱۰ – کنترل و نظارت بر وضعیت ایمنی مدرسه ، بهبود موارد ایمنی در مدرسه طبق استانداردهای اعلام شده از طرف وزارت بهداشت ، سازمان استاندارد و وزارت آموزش و پرورش
۱۱ – ارزیابی مدرسه از نظر جمع آوری زباله
۱۲ – ثبت نواقص بهداشتی موجود در پرونده بهداشتی مدرسه و کارت تعقیب بهداشتی
۱۳ – اعلام نواقص به مدیر مدرسه و پیگیری با همکاری آموزش و پرورش 
۱۴ – نمونه برداری از آب مدرسه و ارسال به آزمایشگاه
۱۵ – نظارت بر عرضه و توزیع شیر مدرسه طبق دستورالعمل اجرائی با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش 
۱۶ – نمونه برداری از شیر و مواد غذایی مدرسه و ارسال به آزمایشگاه (در صورت نیاز)
۱۷ – پیگیری نتایج  نمونه برداری آب 
۱۸ – پیگیری نتایج نمونه برداری شیر مدرسه طبق دستورالعمل
۱۹ – پیگیری نتایج نمونه برداری مواد غذایی طبق دستورالعمل
۲۰ – پیگیری جهت احداث و بهسازی سرویسهای بهداشتی مدارس فاقد سرویس بهداشتی با همکاری آموزش و پرورش
۲۱ – نظارت بر اجرای دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در عرضه مواد غذایی مجاز
۲۲ – اعلام نتایج بازرسی از وضعیت بهداشت محیط مدرسه بمنظور رتبه بندی مدارس از لحاظ سلامت محیط به مدیر مدرسه
منبع : مجله اطلاعات پزشکی
ویرایش و تلخیص:آکاایران

مدرسه تحت پوشش:مدارس دائرو فعالی است که درمنطقه تحت پوشش قراردارد.(اعم ازدولتی وغیرانتفاعی)
بهداشت محیط مدارس : شامل فعالیتهایی است که در جهت اجرای ضوابط بهداشتی مدرسه و بمنظور ایجاد مدرسه سالم انجام می گیرید.
آئین نامه بهداشت محیط مدارس : منظور آئین نامه ای است که در سال ۸۴ توسط وزرای آمــــوزش و پرورش و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی امضاء‌ گردیده است.
استاندارد ۲۰۸۶ : شماره استاندارد ۲۰۸۶ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
آب آشامیدنی : طبق بسته خدمتی  بهداشت آب
آبخوری : محلی است که دانش آموزان جهت آشامیدن آب از آن استفاده می نمایند.
 
آبخوری بهداشتی :

- منظور آبخوری است که کف و بدنه آن قابل شستشو و دارای شیب مناسب به طرف کف شورو مجهز به شتر گلو بوده و سیستم جمع آوری بهداشتی فاضلاب متصل باشد .(طبق آئین نامه بهداشت محیط مدارس)

دستشویی بهداشتی :

محلی است که جهت شستشوی دست و روشویی مورد استفاده قرار میگیرد و ضوابط مندرج در ماده ۲۰ آئین نامه بهداشت محیط مدارس در آن رعایت شده باشد.

مستراح بهداشتی :

 منظور مستراحی است که دارای حداقل شرایط زیر باشد :
۱ – دارای چاه فاضلاب یا مخزن جمع آوری و یا به شبکه جمع آوری عمومی فاضلاب متصل باشد .
۲ – دارای دیوار ، سقف و در باشد.
۳ – نور اتاقک مستراح کافی باشد .
۴ – جریان هوا جهت تهویه وجود داشته باشد ، یعنی هواکش برقی یا پنجره توری دار بازشو باشد.
۵ – سره مستراح سالم و قابل شستشو باشد (فاقد شکستگی)
۶ – کف توالت دارای شیب مناسب به سمت سره بوده و قابل شستشو باشد.
۷ – دیواره های مستراح تا ارتفاع ۱۵۰ سانتمتر قابل شستشو باشد
۸ – برای شستشو آب دسترسی داشته باشد.

پایگاه تغذیه سالم  (بوفه) بهداشتی :

 منظور مکانی است است که حداقل دارای  شرایط زیر باشد:
۱ – مکان مناسبی داشته باشد .
۲ –  دارای دیوار قابل شستشو و بدون درز و شکاف باشد
۳ – کف آن قابل شستشو و مجهز به کف شور باشد و کف شور از طریق شتر گلو به مجرای فاضلاب رو متصل باشد.
۴ – سقف باید صاف و بدون شکاف باشد.
۵ – دارای تهویه و نور مناسب باشد .
۶ – دارای یخچال مناسب جهت نگهداری مواد غذایی باشد.
۷ – متصدی دارای کارت معاینه پزشکی معتبر ، گواهینامه آموزش بهداشت عمومی معتبر و روپوش به رنگ روشن و تمیز باشد
۸ – در ، پنجره ، قفسه ، ویترین ، میزکار و …. از جنس مقاوم ،‌سالم ،‌ بدون ترک خوردگی و شکستگی و قابل شستشو باشد.
۹ – دارای دستشویی بهداشتی باشد.
۱۰ -  عرضه و فروش مواد خوراکی غیر مجاز ، بدون بسته بندی ، فله ای ، فاقد پروانه ساخت ، فاقد پروانه بهداشتی ، فاقد مهر استاندارد ، ‌بدون درج تاریخ مصرف ، تاریخ مصرف گذشته و مواد غذایی که از نظر ظاهری علائم فساد در آن مشاهده شده است مبادرت نمایند.

مواد خوراکی غیر مجاز :

کلیه خوراکی های غیر مجاز که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در بخشنامه های مختلف و با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش غیر قابل مصرف در مدارس اعلام می گردد.

دفع بهداشتی فاضلاب :

 منظور سیستم فاضلابی است که طبق اصول بهداشتی به چاههای جاذب با مخزن سپتیک و یا شبکه جمع آوری و دفع وصل می گردد.

فعالیت های بهداشت محیط در مدارس

فعالیت ها:  
۱ -  بازدید از مدارس تحت پوشش
۲ – لیست کاملی از  مدارس بازدید شده در منطقه تحت پوشش را تهیه مینماید
۳ – بازدید روتین از مدارس
ب – تشکیل پرونده:

فعالیت ها:

۱ – اختصاص یک پوشه به هر مدرسه
۲ – ثبت مشخصات مدرسه
۳ – قراردادن یک نسخه از چک لیست تنظیم شده بهداشت محیط مدرسه درداخل پرونده بهداشتی
۴ – اختصاص یک پرونده به بهداشت محیط مدارس تحت پوشش (مراکز بهداشتی درمانی روستایی)
ارائه خدمت:

فعالیت ها:

۱ – تنظیم برنامة زمانبندی بازدید از مدارس
۲ – بازدید و کنترل بهداشتی مدارس و اولویت بندی مشکلات بهداشت محیطی مدرسه
۳ – تطبیق بند به بند مواد آئین نامه بهداشت محیط با توجه به چک لیست بهداشت محیط مدرسه
۴ – ارزیابی مدرسه از نظر آب آشامیدنی و آبخوری و دستشویی
۵ – ارزیابی مدرسه از نظر مساحت و فضای فیزیکی مدرسه و کلاسهای درس
۶ – ارزیابی مدرسه از نظر سیستم دفع فاضلاب و سرویسهای بهداشتی
۷ – ارزیابی مدرسه از نظر عرضه مواد غذایی و اعمال قانون ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ،‌ آرایشی و بهداشتی
۸ – ارزیابی مدرسه از نظر ضوابط ارگونومی
۹ – ارزیابی مدرسه از نظر ایمنی
۱۰ – کنترل و نظارت بر وضعیت ایمنی مدرسه ، بهبود موارد ایمنی در مدرسه طبق استانداردهای اعلام شده از طرف وزارت بهداشت ، سازمان استاندارد و وزارت آموزش و پرورش
۱۱ – ارزیابی مدرسه از نظر جمع آوری زباله
۱۲ – ثبت نواقص بهداشتی موجود در پرونده بهداشتی مدرسه و کارت تعقیب بهداشتی
۱۳ – اعلام نواقص به مدیر مدرسه و پیگیری با همکاری آموزش و پرورش 
۱۴ – نمونه برداری از آب مدرسه و ارسال به آزمایشگاه
۱۵ – نظارت بر عرضه و توزیع شیر مدرسه طبق دستورالعمل اجرائی با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش 
۱۶ – نمونه برداری از شیر و مواد غذایی مدرسه و ارسال به آزمایشگاه (در صورت نیاز)
۱۷ – پیگیری نتایج  نمونه برداری آب 
۱۸ – پیگیری نتایج نمونه برداری شیر مدرسه طبق دستورالعمل
۱۹ – پیگیری نتایج نمونه برداری مواد غذایی طبق دستورالعمل
۲۰ – پیگیری جهت احداث و بهسازی سرویسهای بهداشتی مدارس فاقد سرویس بهداشتی با همکاری آموزش و پرورش
۲۱ – نظارت بر اجرای دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در عرضه مواد غذایی مجاز
۲۲ – اعلام نتایج بازرسی از وضعیت بهداشت محیط مدرسه بمنظور رتبه بندی مدارس از لحاظ سلامت محیط به مدیر مدرسه
منبع : مجله اطلاعات پزشکی
ویرایش و تلخیص:آکاایران

منبع : بخش سلامت آکاایران
برچسب :