خمیر دندان و خطرات آن در بچه های زیر 6 سال
خمیردندان در هنگام مسواک زدن فواید متعددی ازجمله سفید,خامی متخصص سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عضو هیات علمی دانشگاه علوم,میزان فلوراید کمتری,مسواک زدن کودکان

خمیر دندان و خطرات آن در بچه های زیر 6 سال

دکتر محمدرضا خامی متخصص سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

استفاده از خمیردندان در هنگام مسواک زدن فواید متعددی ازجمله سفید شدن دندا نها، ایجاد طعم و بوی خوش در دهان
و... دارد اما اصل یترین و مه مترین فایده کاربرد خمیردندان، اثر آن در پیشگیری از پوسیدگی دندا نهاست که به علت
وجود ماده فلوراید در خمیردندا نهاست.
تقریبا همه خمیردندا نهای داخلی و اکثر خمیردندا نهای خارجی فلوراید دار هستند.ا ثر فلوراید خمیردندان درپ یشگیری
از پوسیدگی ثابت شده است و استفاده از  خمیردندان حاوی فلوراید اکیدا توصیه م یشود. نکته قابل توجه ب هخصوص در
استفاده بچه ها از خمیر دندان این است که فلوراید اولا ماد های سمی است و در صورتی که بیش از حد مجاز بلع شود
ممکن است به مسمومیت منجر شود و ثانیا، اگر میزان فلوراید دریافتی بیش از حد باشد به ایجاد لک ههای سفید روی
دندا نها منجرشود که به آن فلوروزیس میگویند. بنابراین برای استفاده بچه هااز خمیردندان  باید به چند نکته توجه داشت:

1. مسواک زدن کودکان تا سن هفت سالگی  باید تحت نظارت والدین انجام شود و والدین مطمئن شوند که کودک کف و باقی مانده خمیردندان را بیرون می ریزد و بلع نمیک‌ند.
2. استفاده از خمیردندان در کودکان را باید تا هنگامی که رفلکس بلع کامل شود و کودک کاملا قادربه بیرون ریختن محتویات دهان باشند به تاخیر انداخت که این زمان معمولا حدود سه سالگی است.
3. میزان خمیردندان که در هربار مسواک زدن روی مسواک قرار داده م یشود باید در حدود اندازه یک نخود و نه بیشتر باشد.
4. برای کودکان، بهتر است از خمیردندان مخصوص کودکان استفاده کرد که میزان فلوراید کمتری از خمیردندا نهای بالغین دارد.
5. اگر مسواک زدن کودکان تحت نظارت والدین نیست تا قبلا از شش سالگی نباید از خمیردندان حاوی فلوراید استفاده کرد.

 

منبع : بخش سلامت آکاایران
برچسب :