.
.
.
.
پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش مقالات سلامت قسمت مقالات پزشکی و بهداشتی- ام اس و درد

ام اس و درددرد یک علامت بسیار شایع در ام اس است.از هر دو نفر یک نفر از درد رنج می برد.قابل ذکر است درد همیشه مرتبط با ام اس نیست و نمی توان درد را یک اصل برای اثبات ام اس تلقی کرد.
درد می تواند خیلی زودتر از موعد حادث شود .درد می تواند به محض شروع اولین حمله بروز کند و این درد هیچ تناسب منطقی با طول و مدت بیماری ندارد.در مورد دردتان حتما با پزشکتان صحبت کنید تا او بتواند بهترین راه درمان را پیدا کند.در طول بیماری ام اس به جز دردهای همراه با حمله ها سه نوع درد دیگر وجود دارد:

ام اس و درد,ام اس و درد پا,ام اس و درد دندان,[categoriy]

ام اس و درد,ام اس و درد پا,ام اس و درد دندان,ام اس و درد چشم,ام اس و درد زانو,ام اس و درد گردن,ام اس و درد صورت,ام اس و درد کمر,ام اس و سر درد,ام اس و گوش درد,مقالات پزشکی و بهداشتی،توصیه های پزشکی ، بهداشت

دردهای عصبینتیجه مستقیم بیماری هستند که به سیستم اعصاب مرکزی مربوط می شوند.در بیماری ام اس 60%دردها از این نوع هستند.دردهای عصبی دو نوع هستند:دردهایی که در شرایط خاص ظاهر می شوند و معمولا بسیار شدید هستند.55%از مبتلایان از این نوع درد رنج می برند.منظور درد عصبی پاروکسیسمال است.نوع دیگر دردهای عصبی دردهای عصبی مستمر هستند.این نوع دردها دائمی اما با شدت کمتر هستند.دردهایی که مشابه دندان درد شدید استاین درد بی شباهت به درد حاصل از برق گرفتگی نیست.این درد مربوط به درد عصب است و مربوط به از دست دادن میلین رشته عصب است.تجویز برخی داروهای ضد تشنج با دوز کم توصیه می شود.دردی که به انقباض شدید عضلات شبیه استمثل سفت شدن و گرفتگی پاها که با راه رفتن بروز می کند.این نوع درد گاه بر سوزش ها و مورمور شدن پیشی می گیرد.درد فقط چند ثانیه طول می کشد ولی بسیار شدید است.اسپاسم های دردناک مربوط به حملات شدید است.دردهای شدید سطحی یا سوزشیاین درد نوعی حس سوزش یا حالتی مانند گیر کردن بین گیره است!بیشتر اندامهای تحتانی و خصوصا پاها را درگیر کرده و همراه با مورمور شدن پاهاست.این درد حتی می تواند روی خلق و خوی بیمار اثر منفی گذاشته و سبب اختلال در امور روزمره گردد.دردهای ثانویهاین دسته نتیجه غیر مستقیم بیماری هستند و ارتباط با سیستم اعصاب مرکزی ندارند.مثل مشکل در راه رفتن،لنگ زدن یا کشیدن پاهاکه سبب کمردرد می شود.سفتی عضلات و انقباض هااین دردها به صورت گرفتگی های دردناک خصوصا به هنگام خواب اتفاق می افتد.این انقباضات شدید می توانند در طول شب حادث گردند و خواب را مختل کننداین دردها مربوط به دردهای مسیر عصبی هرمی هستند.در این مسیر نرون هایی هستند که به عضلات به صورت غیر ارادی دستور می دهند.مشکلات ادراری یا یبوست می تواند به شروع این دردها کمک کنند.جهت کاهش این درد پزشکان سعی بر آن دارند که علت درد را شناسایی کنند و گرفتگی عضلات را در کل بدن کاهش دهند.درد کمرکمردرد با مشکلات راه رفتن و اختلال در حفظ تعادل غالبا به سبب وضعیت بد بیمار هستند.یک فیزیوتراپیست می تواند بهترین روش راه رفتن را به شما آموزش دهد.دردهای بدون علت مشخصاین دسته مربوط به درمان ام اس می باشد.درمان با اینترفرون می تواند سبب عوارض جانبی ثانوی از جمله درد شود.دردهای عضلانی منشا سیستم اعصاب مرکزی دارند .این دردها به راحتی با استامینوفن و مسکن ها درمان می شوند،بنابراین شکایت از این دردها نباید باعث توقف درمان شود.تجزیه و تحلیل علل درد-درد در نتیجه کوچکترین تماسبه محض یک لمس کوچک بیمار احساس درد شدیدی می کند.مرکز رفلاکس های دردناک در داخل نخاع به واسطه التهاب حاصل از بیماری ام اس دچار اختلال در عملکرد شده و در اثر تحریک جزئی درد تولید می شود.-درد سیاتیکاین درد از پائین کمر شروع شده و به طور شعاعی به پا زده و می تواند با یک حمله همراه باشد.درد مربوط به التهاب نخاع می باشد و درمان با کورتیکواستروئیدها سبب تسکین درد می شود.-درد چشمیاین درد با حرکت کره چشمی ایجاد می شود و همراه با حملاتی است که تحت عنوان نوریت چشمی بیان می گردد.هیچگاه نباید درد را پدیده ای اجتناب ناپذیر دانست.با یافتن منشا درد می توان به کاهش ان کمک کرد.راه های درمانی و حتی درمان های مکمل زیادی در رابطه با درد وجود دارد. مقالات پزشکی و بهداشتی - ام اس سنترویرایش و تلخیص:آکاایران

دردهای عصبی
نتیجه مستقیم بیماری هستند که به سیستم اعصاب مرکزی مربوط می شوند.در بیماری ام اس 60%دردها از این نوع هستند.دردهای عصبی دو نوع هستند:دردهایی که در شرایط خاص ظاهر می شوند و معمولا بسیار شدید هستند.55%از مبتلایان از این نوع درد رنج می برند.منظور درد عصبی پاروکسیسمال است.
نوع دیگر دردهای عصبی دردهای عصبی مستمر هستند.این نوع دردها دائمی اما با شدت کمتر هستند.
دردهایی که مشابه دندان درد شدید است
این درد بی شباهت به درد حاصل از برق گرفتگی نیست.این درد مربوط به درد عصب است و مربوط به از دست دادن میلین رشته عصب است.تجویز برخی داروهای ضد تشنج با دوز کم توصیه می شود.
دردی که به انقباض شدید عضلات شبیه است
مثل سفت شدن و گرفتگی پاها که با راه رفتن بروز می کند.این نوع درد گاه بر سوزش ها و مورمور شدن پیشی می گیرد.درد فقط چند ثانیه طول می کشد ولی بسیار شدید است.اسپاسم های دردناک مربوط به حملات شدید است.
دردهای شدید سطحی یا سوزشی
این درد نوعی حس سوزش یا حالتی مانند گیر کردن بین گیره است!بیشتر اندامهای تحتانی و خصوصا پاها را درگیر کرده و همراه با مورمور شدن پاهاست.این درد حتی می تواند روی خلق و خوی بیمار اثر منفی گذاشته و سبب اختلال در امور روزمره گردد.
دردهای ثانویه
این دسته نتیجه غیر مستقیم بیماری هستند و ارتباط با سیستم اعصاب مرکزی ندارند.مثل مشکل در راه رفتن،لنگ زدن یا کشیدن پاهاکه سبب کمردرد می شود.
سفتی عضلات و انقباض ها
این دردها به صورت گرفتگی های دردناک خصوصا به هنگام خواب اتفاق می افتد.این انقباضات شدید می توانند در طول شب حادث گردند و خواب را مختل کننداین دردها مربوط به دردهای مسیر عصبی هرمی هستند.در این مسیر نرون هایی هستند که به عضلات به صورت غیر ارادی دستور می دهند.مشکلات ادراری یا یبوست می تواند به شروع این دردها کمک کنند.جهت کاهش این درد پزشکان سعی بر آن دارند که علت درد را شناسایی کنند و گرفتگی عضلات را در کل بدن کاهش دهند.
درد کمر
کمردرد با مشکلات راه رفتن و اختلال در حفظ تعادل غالبا به سبب وضعیت بد بیمار هستند.یک فیزیوتراپیست می تواند بهترین روش راه رفتن را به شما آموزش دهد.
دردهای بدون علت مشخص
این دسته مربوط به درمان ام اس می باشد.درمان با اینترفرون می تواند سبب عوارض جانبی ثانوی از جمله درد شود.
دردهای عضلانی منشا سیستم اعصاب مرکزی دارند .این دردها به راحتی با استامینوفن و مسکن ها درمان می شوند،بنابراین شکایت از این دردها نباید باعث توقف درمان شود.
تجزیه و تحلیل علل درد
-درد در نتیجه کوچکترین تماس
به محض یک لمس کوچک بیمار احساس درد شدیدی می کند.مرکز رفلاکس های دردناک در داخل نخاع به واسطه التهاب حاصل از بیماری ام اس دچار اختلال در عملکرد شده و در اثر تحریک جزئی درد تولید می شود.
-درد سیاتیک
این درد از پائین کمر شروع شده و به طور شعاعی به پا زده و می تواند با یک حمله همراه باشد.درد مربوط به التهاب نخاع می باشد و درمان با کورتیکواستروئیدها سبب تسکین درد می شود.
-درد چشمی
این درد با حرکت کره چشمی ایجاد می شود و همراه با حملاتی است که تحت عنوان نوریت چشمی بیان می گردد.

هیچگاه نباید درد را پدیده ای اجتناب ناپذیر دانست.با یافتن منشا درد می توان به کاهش ان کمک کرد.راه های درمانی و حتی درمان های مکمل زیادی در رابطه با درد وجود دارد.

مقالات پزشکی و بهداشتی - ام اس سنتر
ویرایش و تلخیص:آکاایران


برچسب ها:
ام اس و درد پا
.
ام اس و درد دندان
.
ام اس و درد چشم
.
ام اس و درد زانو
.
ام اس و درد گردن
.
ام اس و درد صورت
.
ام اس و درد کمر
.
ام اس و سر درد
.
ام اس و گوش درد
.
مقالات پزشکی و بهداشتی،توصیه های پزشکی ، بهداشت
.

کلیه سرماخوردگی بیماری دهان دندان اختلال خواب
ایدز Hiv هپاتیت کبد دیابت انواع سرطان بیماری تنفسی
بیماری های چشم بیماری های اعصاب اسیدها آب کردن شکم درمان پروستات
بارداری خون سکته مغزی معده جنین
درمان آسم سینوزیت اختلالات بینی سوختگی
عمر زایمان حساسیت و آلرژی‌ بدن انسان بلوغ
سیستم ایمنی بدن روده بهداشتی تداخل عینک
زکام مالت اختلال خلقی جراحی کودکان
سردرد و میگرن رفع بوی بد درمان خشکی افسردگی ماساژ
آب درمانی بی اشتها(انورکسیا) متابولیسم خوراکی ها ویتامین
کلسیم میکروب مسمومیت یائسگی امگا 3
استخوان میگرن کیست آکنه کافئین
تخمدان صفرا اسهال پستان غدد
بیماری گوارشی عفونت نخاع روماتیسم لوزه
سکسکه درمان یبوست سندرم پارکینسون خونریزی
آنتی اکسیدان تشنگی درد بیماری زانو بیماری ریه
شکستگی آسیب علائم قاعدگی کهیر
قلب رشد آرتروز گلو جوش
گرفتگی مرگ بیماری ام اس بیماری گوش آهن
مصرف الکل دیسک زگیل و میخچه ادرار بوتاکس
طحال واریس بیماری وبا تب کما
آپاندیس مفاصل واکسن موها زونا

.

مروری برگذشته

.
.
.
.
.
.
.